Nyheder

Ses vi på DanFish-messen i denne uge?

DanFish International 2019 er et internationalt forum, hvor producenter og andre leverandører til fiskerisektoren kan møde kunder fra hele verden. Hanstholm Havn ser frem til at deltage på en stor fællesstand sammen med en lang række lokale virksomheder.

Kystdirektoratet renoverer blivende del af den gamle østmole

Hanstholm Havns gamle ydermoler er ejet af Kystdirektoratet, som netop har igangsat en renovering af det blivende stykke af havnens gamle østmole, som den nye stenkastningsmole er forbundet til.

Opdatering på havneudvidelsen: Godt vejr og fremadskridende arbejde hen over sommeren 2019

Et kig ud over havnen tegner et tydeligt billede af, at udvidelsen af Hanstholm Havn nu er nået så langt, at den nye havn i store træk synes opbygget. Sommervejret har skabt gode arbejdsforhold, og mange materialeleverancer er sejlet i havn. Med et højt aktivitetsniveau på byggepladsen er Per Aarsleff A/S og deres underleverandører derfor nået langt med det store udvidelsesarbejde i sommersæsonen 2019.

Nyheds arkiv