Nyheder

Ændring af Auktionsgade på Hanstholm Havn: Lukning for gennemkørsel

Lukningen skyldes, at der er behov for arealet i forbindelse med en forestående udvidelse af havnens køleauktionsfaciliteter, som indebærer en sammenbygning af to auktionshaller - hal 1 og hal 4 - samt opførelse af et slusehus til lastbiler hen over Auktionsgade.

Molehoved til Hanstholm Havn på størrelse med håndboldbane

I forbindelse med det igangværende molebyggeri under udvidelsen af Hanstholm Havn vil havnens nye vestmole blive afsluttet med et stort molehoved af beton, der har til formål at skabe en solid afslutning på den store bølgebryder mod vest - en slags 'kronen på værket'.

Udbud af koncessionsaftale på drift af Hanstholm Havns tankanlæg

Hanstholm havn udbyder for en 10-årig koncessionsperiode driften af havnens tanklager.

Nyheds arkiv