Satser på vedvarende energi

Hanstholm Havn er en af de mest blæsende lokationer i Danmark, og det gør stedet oplagt til opsætning af vindmøller. Derfor finder man tre vindmøller på området ved Roshagemolen, hver med en kapacitet på 3,45 MW.

Næsten 40 % af det samlede danske elforbrug kommer fra vindmøller, og Danmark er en slags verdensmester i nyttiggørelsen af denne bæredygtige og vedvarende energikilde. Thisted Kommune har en målsætning om at være Danmarks førende klimakommune og er 100 % selvforsynende med el, som kommer fra vedvarende energikilder, herunder vind. Havnens satsning på vindenergi er derfor fint i tråd med både nationale og lokale ambitioner.

Hanstholm Havn er i øvrigt placeret tæt ved et af verdens største testcentre for vindmøller, nemlig Østerild, og havnen fungerer perfekt til losning og lastning af de store vindmølledele.

 

Vindmøller

Bølgeenergi