Hanstholm Havn vil være Europas førende konsumfiskerihavn

Hanstholm Havn er en af dansk fiskeris største aktiver. Blandt andet er havnens placering med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen og Skagerrak særdeles attraktiv for både danske og internationale fiskere. Det er en af årsagerne til, at Hanstholm Havn er en af Danmarks største fiskerihavne og huser Danmarks største fiskeauktion. Hanstholm er førende på det vigtige marked for konsumfisk og tiltrækker stadig flere både danske og udenlandske fiskere fra Nordsøområdet.

Det skyldes ikke kun den ideelle geografiske placering og gunstige kvoter, men også at Hanstholm konsekvent har kunnet mønstre attraktive afregningspriser på konsumfisk. Også industrifiskeriet og rejefangsten har udviklet sig positivt for Hanstholm Havn over de senere år.

Positiv udvikling fører til mere positiv udvikling, og derfor skal Hanstholm Havn blive på dette spor i de kommende år. Forretningsområderne fiskeri, transport og service er i dag de bærende for havnen, og de vil fortsat spille en væsentlig rolle.

Men i fremtiden vil energi og særligt akvakultur i stigende grad også være vigtige forretningsområder for havnen, der fortsat skal forny sig og imødekomme fremtidens krav til en moderne og fremsynet havn med service i højsædet.

Det kræver bl.a., at faciliteterne på havnen følger med tiden og også kan tage imod større og tungere fartøjer. Derfor er der store investeringer på vej i havnens infrastruktur, der bl.a. skal udvide mulighederne for vækst og tiltrækning af nye og andre typer af virksomheder, sikre adgangen for større fiskefartøjer og forny de eksisterende anlæg. Denne investering er afgørende for, at Hanstholm Havn kan fortsætte den positive udvikling og nå sit mål om at blive Europas førende konsumfiskerihavn.

 

Auktion

Eksportører

Fiskemelsfabrik

Fiskeriforeninger

Samlecentraler