Opførelse af ny multihal.

Hanstholm Havn påbegynder opførelse af en ny Multihal på Auktionsgade 10. Hallen vil bl.a. blive anvendt af fiskeriforeningen til opbevaring af fiskekasser.

Første fase er klargøring til nedbrydning, der forventes påbegyndt i starten af april måned. Hallen opføres efter en meget stram tidsplan, så den kan bruges i forbindelse med havnens jubilæum i september.

Multihal telt

For at kunne opbevare fiskekasser i byggeperioden er der i den østlige ende af kaj 42 opstillet et telt. Den vestlige del påregnes anvendt til byggeplads af entreprenørfirmaet Erling Jensen A/S. Byggearbejdet vil i perioder kunne påvirke adgangsforholdene i kajgaden på kaj 41 og Auktionsgade. Oplysninger herom vil fremgå af havnens hjemmeside.

Multihal Havnecafeen

Havnecafeen bibeholdes i området til glæde for brugerne, og i den forbindelse udlægges arealer omkring den nye hal til parkering.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Hanstholm Havn

info@portofhanstholm.dk