VVM redegørelse og ikke teknisk resumé

Thisted Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2017 godkendt følgende plandokumenter for udvidelsen af Hanstholm Havn samt for udskiftning af vindmøller ved havnen:

Følgende dokumenter er fremlagt for offentligheden i perioden: 1. juni - 27. juli 2017.

Udvidelse af Hanstholm Havn: Lokalplanportalen

Udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn: Lokalplanportalen

 

Rambøll har fået uddarbejdet et ikke teknisk resumé af VVM redegørelsen og kan downloades her:

 klik:
forside ikke teknisk rapport