Bestyrelsen

 
Martin-Vestergaard

Martin Vestergaard, formand: martinhesnaes@gmail.com

Uddannet civilingeniør med mere end 30 år erfaring i bygge- og anlægsbranchen, senest som direktør i bygherrerådgivningsvirksomheden Bascon. Har ligeledes en ledelseserfaring med kommuneejede virksomheder herunder havne - suppleret med en bestyrelsesuddannelse fra CBS.

 
Ulla-Vestergaard

Ulla Vestergaard, næstformand: uve@thisted.dk

Socialdemokratisk borgmester i Thisted Kommune med en mangeårig lokalpolitisk erfaring som hhv. byrådsmedlem og viceborgmester (2010-2013) og byrådsmedlem (2014-2017). Ulla Vestergaard har derudover 22 års erfaring fra FOA, hvor hun har været politisk valgt til forskellige poster og senest været underviser frem til 2017.

 
Peter-Skjrbk

Peter Skjærbæk, medlem: peter130463@gmail.com

Uddannet civilingeniør og Managing Director i Maersk H2S Safety Service. Peter Skjærbæk har et stort netværk inden for offshore, såvel nationalt som internationalt, hvor han gennem en årrække har været leder. Dertil kommer flere års praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde.

 
Kirsten-Hede

Kirsten Hede, medlem: hede.kirsten@gmail.com

Partner hos Birk & Hede, der arbejder med strategisk og taktisk ledelse. Kirsten Hede har mange års ledelseserfaring fra den finansielle sektor - med fokus på risikostyring, internationalt samarbejde og kapitalfremskaffelse. Derudover har Kirsten Hede en teoretisk uddannelse i bestyrelsesarbejde fra CBS.

 
Jan-N.-Hansen

Jan N. Hansen, medlem: jan@hhf.dk

Formand for Hanstholm Fiskeriforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. Jan N. Hansen besidder en stor viden om fiskeri – kombineret med en mangeårig praktisk erfaring med erhvervet og et lokalt kendskab til Hanstholm Havn.

 
Helle-Freundlich-Andersen

Helle Freundlich Andersen, medlem: ha@exxit59.dk

Uddannet jurist og administrerende direktør hos ejendomsudviklingsselskabet Exxit 59 A/S i Vejle samt Havneøen i Vejle. Helle Freundlich Andersen har omfattende erfaring inden for blandt andet ejendomsudvikling og har endvidere beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde gennem en årrække.

 
Rikke-Pihl-Andersen

Rikke Pihl Andersen, personalerepræsentant: rikkepihlandersen@gmail.com

Uddannet skibsfører og ansat som havneassistent ved Hanstholm Havn. Rikke Pihl Andersen har i en årrække arbejdet som styrmand og bruger sin erfaring til blandt andet at rådgive og servicere skibe, der anløber Hanstholm Havn.