Historie

Hanstholm Havns historie går helt tilbage til 1917, hvor det første gang bestemmes, at der skal bygges en havn i Hanstholm - men "meget vand flød forbi Hanstholm i årerne herefter" før end at havnen kunne indvies i 1967.

Hanstholm Havn er Danmarks yngste havn og er anlagt i 1967. Havnen blev bygget under motto'et "Viljen til Hanstholm". Ingen troede, det ville lykkes - kun Hanstholm selv. Men i 1977 kunne det konstateres, at Hanstholm kun havde brugt 10 år til at "lukke" munden på skeptikerne og omvende dem. Hanstholm Havn var en succes; det kunne ingen være i tvivl om. Havnen var blevet en travl arbejdsplads.

Efterfølgende har omverdenen oplevet, at Hanstholm Havn er altafgørende for udviklingen ikke kun i lokalområdet, men også i Thisted Kommune og hele regionen.

Da Hanstholm Havn den 8. september 1977 kunne fejre de første 10 år, bar 126 fiskekuttere Hanstholms navn. Nr. 126 blev netop søsat på dagen, men selv om den blev hjemskreven i Hanstholm, skulle den havde base på marselisborg Slot og besætningsmedlemmerne være prinser af blodet: Frederik og Joachim. Som tak for klokkeklemmet i auktionshallen og velmente ønsker om fremtiden på jubilæums dagen, modtog den unge droning Margrethe, af havnens Fiskeriforening en flot trawler model, T1 "Margrethe II" af Hanstholm.

Hanstholm Havn har ud over at være Danmarks største fiskemarked også i en langperiode fra 1980'erne til 2010 været en væsentlig færgehavn - hvor færgerederierne også har udnyttet Hanstholm's beliggenhed nærmest Norge og Atlanterhavsdestinationerne.

Havnen har en beliggenhed, der gør, at den er vigtig i både Danmarks og EU's bestræbelser på at få flyttet så meget gods som muligt fra landevej til søvej. Og hvor der er store fiskemængder og meget trafik - ja der er der også naturligt blomstret et rigt erhvervsliv indenfor gods og service af forskellig art - og det er sket helt naturligt i Hanstholm; fra fiskesortering, fiskeauktion, forarbejdnings og eksportvirksomhed indenfor fisk til gods og transport, kølehuse, og service af forskellig art - elektronik - smed - kølevirksomhed, flydedok og trawl - man finder det hele i Hanstholm (*se adresser mv. andetsteds på hjemmesiden) og løbende er der lavet brugerundersøgelser der viser - at man er rigtig gode til service i Hanstholm..

Hanstholm "er" havnen - det er centrum i universet og mere end 1.600 personer er beskæftiget i og omkring havneaktiviteterne. Men Hanstholm er også et sted, hvor man bor og tager på ferie - der er boligområder, overdækket center for indkøb, man kan besøge fiskeauktionen og kanonstillingerne - overnatte og tage på wellness ophold eller konference på byens hoteller - og så er der "porten" til Danmarks første naturpark. Ud over det erHanstholm er stedet hvor lystfiskere fra hele verden tager med ud på bl.a. "det gule rev".. der er campingpladser og så er der plads til at leve..

Der arbejdes i øjeblikket intens med den ny udviklingsplan - således at Hanstholm Havn får endnu mere at byde på i fremtiden...

Vigtige datoer i Havnens historie

November/December 2010

Hanstholm Havn bevilliges 30 mio. fra Havnepakke 2 til havnens udvikling.

Marts 2010

Det nye søpakningsanlæg sættes op og klargøres til brug. 
 
Der arbejdes med udarbejdelse af en VVM redegørelse.

9. juni 2009

Havnens udviklingsplan offentliggøres på stormøde. 
                             
2009

Der arbejdes på en ny udviklingsplan for havneudvidelser i 4 arbejdsgrupper - fisk, færge, gods og andre initiativer.

Juni 2008

Køleauktionshallen indvies og der afholdes reception for Birgitte Juhl.

Maj 2008

Birgitte Juhl tiltræder som Havnedirektør for Hanstholm Havn.

8. september 2007

Havnen har 40 års jubilæum - der afholdes stor konference og fiskens dag - med bl.a. filmpremierer og Ole Thestrup på banen.

1. januar 2007

Thisted Kommune overtager ejerskabet 100% af Hanstholm Havn.

26. april 2006

Masterferries påbegynder færgesejlads med Mastercat fra Hanstholm til Kristianssand. 
     
2006

Ombygning af kajer og uddybning af havn til 9 meter vand.

9. september 2005

Seafood centret med den ubrudte kølekæde fase 2 indvies.

1. januar 2001

Hanstholm Havn bliver kommunal/amtskommunal havn efter at have været statshavn, og Hans Kjær ansættes som Havnechef.

2000

Havnechef Chr. J. Christiansen går på pension.

8. september 1997

30 års jubilæum og samtidig indvielse af svejebassin. 
   
1993

Fjordline åbner rute i Hanstholm - Egernsund - Haugesund - Bergen 
Hanstholm Havneforum etableres - medlemsforening til markedsføring, inspiration og udvikling.

1990

Chr. J. Christiansen bliver udnævnt til Havnechef, og stillingen som Havneingeniør nedlægges.

1987

Havneingeniør Ove Andersen går på pension, og Havneingeniør Marius Kristensen tiltræder som ny Havneingeniør ved Hanstholm Havn.

8. september 1987

20 års jubilæum fejres og bassin 3 indvies. 
   
1983

Smyril Line åbner færgerute imellem Hanstholm, Færørerne, Bergen, Island og Shetlandsørerne. 
 
1979

Lykkedes det at få den første færgerute fra Hanstholm.

8. september 1977

10 års jubilæum og bassin 2 indvies.

1976

Havnemester Bruno Thaibert rejser til Skagen Havn, og Chr. J. Christiansen tiltræder som ny Havnemester ved Hanstholm Havn.

8. september 1967

Hanstholm Havn indvies efter en byggeperiode på 7 år.

1967 

Der var på daværende tidspunkt 2 chefer ved Hanstholm Havn, Havneingeniør Ove Andersen og Havnemester Bruno Thaibert.
    
1955

En ny komité bliver nedsat - og konkluderer det modsatte af det, der blev sagt i 1951 - og modelforsøg bliver udført af professor Lundgren fra Danmarks Tekniske Universitet.

1951

En komité for offentlige arbejder, konkluderer at Hanstholm er særdeles uegnet til byggeri af en Havn. 
 

1917-41

Der udføres en række forsøg på at bygge en vestmole - men datidens teknik gjorde det ikke muligt at modstå de stærke bølgekræfter. 
     

1917

Det bestemmes at der skal bygges en havn i Hanstholm.