Stærkest på service

De mange virksomheder på og omkring Hanstholm Havn har indgået et tæt samarbejde og etableret en serviceklynge omkring havnen.

Målene med at samle erhvervet i et formelt netværk er bl.a. at styrke havnens samlede profil udadtil og at sikre mere samarbejde og inspiration på tværs. Dernæst også at sikre fuld udnyttelse af eksisterende og kommende potentialer.

I samarbejde vil netværket – med havnen som facilitator - synliggøre virksomhedernes særlige ydelser og kompetencer, udveksle og realisere idéer, der kan bidrage til at styrke og forbedre aktiviteter på og omkring havnen og sikre, at alle er gearet til den nye og øgede aktivitet, som forventes i forbindelse med havneudvidelsen og de forbedringer og optimeringer, der sker i den forbindelse.

Et konkret mål er at arbejde bredt for at forbedre virksomhedernes position på shipping og transport såvel som fiskeri og service til fiskerierhvervet, og hovedformålet er kort sagt at styrke de maritime servicefunktioner over for skibe og rederier.

De planlagte infrastrukturforbedringer på Hanstholm Havn skaber et markant potentiale for udvidelse af serviceområdet, som forventes at vokse med fiskeriet. Også på fragtsiden åbner havneudvidelsen potentialer for vækst på serviceområdet for godstransport.

Kapaciteten og udbuddet af serviceydelser som fx smedevirksomhed, auktion og forarbejdning af fisk skal derfor forbedres, så Hanstholm Havn kan følge med efterspørgslen, dels på ydelser relateret til fiskeriet, som i dag er havnens største forretningsområde, dels til fragt- og godstransport.

 

Byggeri og anlæg
El, elektronik & IT
Forsyninger
Hoteller
Is, ferskvand & kølehuse
Køleteknik & maskiner
Losning & lastning
Olie & brændstof
Olielager
Smede
Vodbinderi & sejl
Værfter & skibsbygning
Vikarservice