Udvidelse af Hanstholm Havn

I 2017 kunne Hanstholm Havn tage sit første spadestik til en udvidelse, der tilfører havnen:

- Nye ydermoler, bedre besejlingsforhold og 11 m dybde i havnens indsejling

- Øst: 135.000 m2 baglandsareal med 350 m kaj

- Vest: 30.000 m2 multiterminal, der i byggeperioden fungerer som arbejdshavn, med 140 m kaj

- Nye bassin med 10 m dybde - og forberedt til 11 m

- Stenkastningsmole mod vest udføres med beton (cubipods)

- Stenkastningsmole mod øst udføres med brudsten

- Molehoved på vestmolen udformes som sænkekasse

Arbejdet pågår indtil 2020, hvor udvidelsen kan indvies.

Aktuelle billeder af havneudvidelsen

Et indblik i det igangværende udvidelsesarbejde, hvor der i øjeblikket er stor byggeaktivitet mod øst. Billederne viser den efterhånden tydelige kontur af den nye havn og de aktiviteter, som entreprenør Per Aarsleff p.t. arbejder på mod øst:

  • Opfyldning af sand på tidligere vandareal: Sandet pumpes i øjeblikket ind af sandsugerfartøjet »THOR R« og benyttes til transformation af et tidligere havområde til 135.000 kvadratmeter nyt havneareal. Der er indtil videre brugt cirka 430.000 kubikmeter sand.

  • Gravearbejde med uddybningsfartøjet »GUNGNER R«: I første omgang graves en rende ned til 16 meter for opsætning af den spunsvæg, som skal skabe opdelingen mellem det store baglandsareal og det kommende, nye havnebassin. Herefter fortsætter arbejdet med at grave ned til 10 meters dybde i det kommende havnebassin, som vil være forberedt til 11 meter.

  • Borearbejde på eksisterende østkaj: En høj boremaskine på 25 meter er i gang med at bore 100 huller – hvert på én meter i diameter – som led i etablering af en kajstrækning på 350 meter over til havnens nye østmole. Borearbejdet er nødvendigt, da de første 100 meter af den kommende kaj ligger på den eksisterende østkaj. Hullerne gør det derfor muligt at sætte spunsjernene i sand, hvorved ramning i den hårde kalkbund undgås.

Fotos: Streamfactory

Havneudvidelse st 1

Havneudvidelse st 2

Havneudvidelse st 3

 

Livestream

Dronefilm

Kort over udvidelsen