Udvidelse af Hanstholm Havn

I 2017 kunne Hanstholm Havn tage sit første spadestik til en udvidelse, der tilfører havnen:

- Nye ydermoler, bedre besejlingsforhold og 11 m dybde i havnens indsejling

- Øst: 135.000 m2 baglandsareal med 350 m kaj

- Vest: 30.000 m2 multiterminal, der i byggeperioden fungerer som arbejdshavn, med 140 m kaj

- Nye bassin med 10 m dybde - og forberedt til 11 m

- Stenkastningsmole mod vest udføres med beton (cubipods)

- Stenkastningsmole mod øst udføres med brudsten

- Molehoved på vestmolen udformes som sænkekasse

Arbejdet pågår indtil 2020, hvor udvidelsen kan indvies

Livestream

Dronefilm

Kort over udvidelsen