Nyheder

Tidligere folketingsmedlem og venstreminister Kristian Jensen indstillet som ny formand til Hanstholm Havn

Det bliver en kendt, politisk profil, som bliver ny formand for Hanstholm Havn. Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Kristian Jensen er nemlig indstillet til posten. Med valget af ham får havnen en formand, der gennem 23 år i landspolitik, har samlet en bred erfaring både nationalt og internationalt. Kristian Jensen ventes officielt at blive valgt til posten som bestyrelsesformand på et møde i Thisted Kommunes kommunalbestyrelse den 25. januar. 

Hensigtserklæring kickstarter energirevolution på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har taget første skridt hen imod at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Det sker med en hensigtserklæring, som Hanstholm Havn har underskrevet med den danske udvikler af vedvarende energi, European Energy. Firmaet ønsker udover sol- og vindenergianlæg også at etablere et Power-to-X-anlæg til produktion af e-metanol og brint på Hanstholm Havn.

'Svend Heiselbergs Plads' indviet på Hanstholm Havn

Sammen med borgmester Ulla Vestergaard havde Hanstholm Havn i går, torsdag den 16. december, glæden af at indvie ’Svend Heiselbergs Plads’, der nu er det officielle navn til havnens velkomstplads på Kai Lindbergs Gade 76. Hæderen skyldes, at Svend Heiselberg siden Hanstholm Havns indvielse i 1967 ikke alene været erhvervsdrivende på havnen, men også arbejdet aktivt for udvikling af havnen og fiskeriet – blandt andet som formand for Hanstholm Fiskeriforening, parallelt med en lang politisk karriere.

Nyheds arkiv