Nyheder

Coastergade delvis spærret d. 16/1 2020

Vi gør opmærksom på, at Coastergade delvis vil være spærret for gennemkørende trafik, da der støbes gulv i den nye køleaktionshal og der vil kører betonbiler langs kaj 17 det meste af dagen.

Tegningsmateriale: Oversigt over udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter

Udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter tilfører en ny hal, der forbinder eksisterende auktionshal 1 og 4. Yderligere tilføjes fem nye logistiksluser.

 

Information til fødevarevirksomheder m.fl. på Hanstholm Havn: Varslingsliste i tilfælde af vandforurening

Skulle uheldet være ude, og der sker forurening af vandet på havnen, er det vigtigt, at Thisted Vand hurtigt kan komme i kontakt med de berørte virksomheder.

Nyheds arkiv