Fremtidens fiskeri foregår også på land


Efterspørgslen på sunde og bæredygtige fødevarer er stigende, både i Danmark og i store dele af den øvrige verden. Det skaber helt nye muligheder for fiskeopdræt, der ligger i direkte forlængelse af havnens primære forretningsområde, fiskeriet. Udført på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde kan akvakultur være en innovativ måde at imødegå fremtidens fødevarebehov, og derfor er udvikling af akvakultur et naturligt led i havnens udvikling.

Aktuelle tendenser på fødevareområdet gør akvakultur til en attraktiv produktionsmetode. Det glæder blandt andet fødevareetiske overvejelser om at optimere udnyttelsen af ressourcerne, men også et stigende fokus på sundhed og en voksende efterspørgsel på kvalitetsfødevarer. Akvakultur rummer derfor et stort potentiale, som også kan være med til at imødegå stigende krav til miljøsikkerhed, havmiljø mv., såvel som skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Her ser Hanstholm Havn derfor et stort potentiale i at bidrage positivt til Danmarks industrielle udvikling.


Akvakultur på Hanstholm Havn


Royal Danish Fish A/S (ål)
Nordre Strandvej 60-62
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 96 55 07 00
Email: INFO@ROYALDANISHFISH.COM
Webside: www.royaldanishfish.com 


Sashimi Royal A/S (yellowtail kingfish)
Nordre Strandvej 66
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 92 72 61 11
Email: admin@sashimiroyal.com
Webside: www.sashimiroyal.com