Akvakultur på Hanstholm Havn


Akvakultur er en betegnelse for opdræt af fisk i anlæg på land. Det er en produktionsmetode, som vinder frem og indskriver sig i aktuelle tendenser på fødevareområdet og gør det muligt at opdrætte kvalitetsfisk i miljøvenlige opdrætsanlæg på land. Hanstholm Havn huser to akvakulturvirksomheder:


Royal Danish Fish A/S (ål)
Nordre Strandvej 60-62
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 96 55 07 00
Email: INFO@ROYALDANISHFISH.COM
Webside: www.royaldanishfish.com 


Sashimi Royal A/S (yellowtail kingfish)
Nordre Strandvej 66
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 92 72 61 11
Email: admin@sashimiroyal.com
Webside: www.sashimiroyal.com