Fremtidens fiskeri foregår også på land


Fremtidens fiskeri foregår ikke blot på havet, men også på land. Behovet for og efterspørgslen på sunde og bæredygtige fødevarer er stigende, både i Danmark og i store dele af den øvrige verden.

Derfor er ikke blot fiskeriet af konsumfisk og industrifisk i de nærliggende havområder en del af Hanstholm Havns fremadrettede strategi, men også akvakultur, som udført på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde er en innovativ måde at imødegå fremtidens fødevarebehov.


Bidrager positivt til udviklingen

Flere aktuelle tendenser på fødevareområdet gør akvakultur til en attraktiv produktionsmetode. Det er bl.a. fødevareetiske overvejelser såsom at optimere udnyttelsen af ressourcerne, men også et stigende fokus på sundhed og voksende efterspørgsel på kvalitetsfødevarer.

På et overordnet niveau er akvakultur en måde at imødegå samfundets stigende krav til miljøsikkerhed, havmiljø mv. såvel som skabelse og fastholdelse af danske arbejdspladser. På alle disse punkter har Hanstholm Havn potentiale for at bidrage positivt til Danmarks industrielle udvikling.


En naturlig strategi

Ligesom serviceområdet ligger akvakultur i direkte forlængelse af Hanstholm Havns største forretningsområde, nemlig fiskeriet, og er derfor et naturligt led i strategien om fortsat at udvikle havnen som en innovativ og fremtidssikret virksomhed. Potentialet inden for akvakultur vurderes til at være enormt og er i dag langt fra udnyttet i den grad, som markedet og aktuelle trends giver grundlag for.

Der er i dag kun akvakultur-aktiviteter i Danmark i et begrænset omfang, og Hanstholm Havn vil arbejde på at sikre sig en brandingmæssig og markedsmæssig position på området, som sikrer konkurrenceevnen på langt sigt.Akvakultur på Hanstholm Havn


Royal Danish Fish A/S (ål)
Nordre Strandvej 60-62
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 96 55 07 00
Email: INFO@ROYALDANISHFISH.COM
Webside: www.royaldanishfish.com 


Sashimi Royal A/S (yellowtail kingfish)
Nordre Strandvej 66
7730 Hanstholm
Tlf.: +45 92 72 61 11
Email: admin@sashimiroyal.com
Webside: www.sashimiroyal.com