Satser på vedvarende energi


Hanstholm Havn er en af de mest blæsende lokationer i Danmark, og det gør stedet oplagt til opsætning af både vindmøller og testanlæg for bølgeenergi.

Havnen huser tre  vindmøller på området ved Roshagemolen i den østlige ende af havnen - opsat af selskabet GPP Vind K/S . Hver mølle har en kapacitet på 3,45 MW og er knap 150 meter høj.

Derudover ligger Hanstholm i kort afstand til et af verdens største testcentre for vindmøller, nemlig Østerild, og havnen fungerer perfekt til losning og lastning af de store vindmølledele.

Det ofte blæsende vejr skaber samtidig nogle gunstige, lokale bølgeforhold, som gør det oplagt at udvikle og teste bølgeenergi her ved Hanstholm. Nær havnens indsejling tester DanWEC (Danish Wave Energy Center) derfor nogle prototyper af fremtidens anlæg, som skal høste havets bølgeenergi.

Hanstholm er et oplagt centrum for bølgeenergi, da der, udover de gode bølgeforhold, blandt andet er en god vanddybde nær land og en geografisk nærhed til Aalborg Universitet, som DanWEC samarbejder med. Dertil kommer, at Hanstholm Havn har en stærk infrastruktur med forskellige servicevirksomheder, der tilbyder, hvad udviklere inden for bølgeenergi har brug for.

Omkring 40 % af det samlede danske elforbrug kommer fra vindmøller, og Danmark er en slags verdensmester i nyttiggørelsen af denne bæredygtige og vedvarende energikilde. Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune og er 100 % selvforsynende med el, som kommer fra vedvarende energikilder, herunder vind. Havnens satsning på vedvarende energi er derfor fint i tråd med både nationale og lokale ambitioner.

 

Vindmøller

Bølgeenergi