Satser på vedvarende energi


Hanstholm Havn ser et stort potentiale i vedvarende energi og har en ambition om at blive Europas grønneste og første CO2-neutrale havn.

Omkring 40 procent af det danske elforbrug kommer fra vindmøller, og som et af de mest blæsende steder i Danmark er Hanstholm Havn oplagt for produktion af vindenergi. Havnen huser i dag tre 3,45 MW vindmøller og ligger desuden i kort afstand til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvortil alle mølledele bliver ind- og udskibet fra Hanstholm Havn.

De gode vejrforhold gør også Hanstholm til et godt sted for test af bølgeenergi, og DanWEC (Danish Wave Energy Center) tester prototyper af bølgeenergianlæg nær havnen. Blæsende vejr, god vanddybde, kort afstand til Aalborg Universitet og en kompetent serviceindudstri gør tilsammen Hanstholm til et oplagt teststed for bølgeenergi.

 

Vindmøller

Bølgeenergi