Satser på vedvarende energi - Hanstholm som energizone


Hanstholm Havn har et stort grønt potentiale. Gode vejrforhold gør området velegnet til vindenergi, og havnen er derudover en potentiel vigtig spiller for håndtering og lagring af CO2 i kystnære områder, der p.t. er under miljøundersøgelse. 

I efteråret 2023 har Thisted Kommune udpeget et område ved Hanstholm som en mulig energizone, der kan indfri havnens potentiale som 'grøn havn. Målet med at lave energizoner i kommunen er er at skabe plads til fremtidens grønne energiteknologier og den tilknyttede følgeindustri, så den grønne omstilling kan flytte ind i Thy. Læs mere her.

 

Eksisterende energianlæg
Havnen er hjemsted for tre 3,45 MW vindmøller og derudover løbende beskæftiget med ind- og udskibning af  møllekomponenter til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, cirka 20 km fra havnen. 

Vejrforholdene skaber også gode betingelser for test af bølgeenergi, hvor DanWEC tester prototyper af anlæg i et område nær havnen. Blæsende vejr, god vanddybde, kort afstand til Aalborg Universitet og en kompetent serviceindudstri gør Hanstholm til et oplagt sted for test af bølgeenergi.

 

Vindmøller

Bølgeenergi