Hanstholm Havn vil være Europas førende konsumfiskerihavn


Hanstholm Havn er en af dansk fiskeris største aktiver - og Danmarks største komsumfiskerihavn.

Med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen er Hanstholm Havn særdeles attraktiv. Det er en af årsagerne til, at Hanstholm Havn er en af Danmarks største fiskerihavne og huser Danmarks største fiskeauktion.

Hanstholm er Danmarks førende havn på det vigtige marked for konsumfisk og tiltrækker stadig flere både danske og udenlandske fiskere fra Nordsøområdet. Det skyldes ikke kun den ideelle geografiske placering og gunstige kvoter, men også at Hanstholm konsekvent har kunnet mønstre attraktive afregningspriser på konsumfisk. Ligeledes har industrifiskeriet udviklet sig positivt over de senere år.

Positiv udvikling fører til mere positiv udvikling, og derfor skal Hanstholm Havn blive på dette spor i de kommende år. Fiskeri, transport og service er i dag de bærende forretningsområder for havnen og vil fortsat spille en væsentlig rolle - sammen med energi og akvakultur, der i stigende grad vil være vigtige forretningsområder for havnen.

Det er helt centralt, at Hanstholm Havn fornyer sig for at imødekomme fremtidens krav til en moderne og fremsynet havn med service i højsæde. Det kræver bl.a., at faciliteterne på havnen følger med tiden og kan tage imod større og tungere fartøjer. Store investeringer i udvidelse og forbedring af havnens infrastruktur skal derfor lede vejen for havnens fortsatte vækst.

Den igangsatte udvikling er afgørende for, at Hanstholm Havn kan fortsætte sin positive udvikling og nå sit mål om at blive Europas førende konsumfiskerihavn.

 

Auktion

Eksportører

Fiskemelsfabrik

Fiskeriforeninger

Samlecentraler