Hanstholm Havn vil være Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk

 

Med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen er Hanstholm Havn en særdeles attraktiv landingshavn. Det er en af årsagerne til, at Hanstholm Havn er en af dansk fiskeris største aktiver og landets førende havn på det vigtige marked for komsumfisk.

Havnen tiltrækker stadig flere både danske og udenlandske fiskere, hvilket ikke kun skyldes Hanstholm Havns ideelle geografiske placering, men også at Hanstholm konsekvent har kunnet mønstre attraktive afregningspriser på Hanstholm Fiskeauktion, der er Danmarks førende. Ligeledes har industrifiskeriet udviklet sig positivt over de senere år.

Ambitionen er, at Hanstholm Havn bliver Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk samt Europas grønneste, CO2-neutrale havn. Her har de senere års store investeringer i havnens udvidelse og en generel forbedring af havnens infrastruktur, banet vejen for fortsat vækst.

 

Auktion

Eksportører

Fiskemelsfabrik

Fiskeriforeninger

Samlecentraler