Nyheder

Rigtig god sommer!

Her fra havnekontoret vil vi ønske alle en rigtig god sommer.

Der vil som vanligt være personale at træffe på havnekontoret hele sommeren. 

Oprydning på areal mellem Kuttergade og Kai Lindbergs Gade

 Henlagte genstande skal være fjernet senest den 23/5 2024

Nye forretningsbetingelser på Hanstholm Havn

Er du opmærksom på, at Hanstholm Havn har fået nye forretningsbetingelser?

Hanstholm Havn indgår samarbejdsaftale med Integrated Wind Solutions og bliver tilknytningshavn for CSOV-skibe

Fra februar 2024 får Hanstholm Havn en rolle som fast tilknytningshavn for seks kommende skibe, der skal servicere offshore havvindmølleparker. 

Port of Hanstholm invites all interested companies to participate in a market dialogue on the construction of wind turbines

Hanstholm Havn inviterer hermed alle interesserede virksomheder til at deltage i en markedsdialog om et fremtidigt udbud 

Hanstholm kan blive reje-hovedstad

Et svensk firma har fået øje på Hanstholm til placering af en stor produktion af varmtvandsrejer 

Borgermøde vedrørende Rute 26

Den 16 og 17. januar holdes der borgermøder vedrørende Rute 26

Nu kan du lynlade din bil på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn er kommet på listen over steder, hvor det er muligt at oplade sin elbil hurtigt. To lynladere der kan servicere fire biler samtidigt er netop opstillet på parkeringspladsen bag SPAR og Færgegrillen.

Delegation med store industrispillere indenfor energiområdet på besøg i Hanstholm

Der blev knyttet nye kontakter og lyttet interesseret, da en delegation med deltagelse af en repræsentant fra den skotske regering og store industrispillere indenfor energiområdet, i sidste uge var i Hanstholm. Flere end 20 aktører, der alle aktivt arbejder med reduktion af CO2-udledningen var af Den Danske Ambassade i London inviteret med på et døgn i det nordvestjyske.

Godsterminal kan være på vej til Hanstholm Havn: politisk godkendelse af projektering

Hanstholm Havn arbejder målrettet for at tiltrække mere gods, hvor der ses et stort potentiale i både containerfragt og håndtering af forskellige typer løsgods og projektlaster. Det kræver dog bedre faciliteter til håndtering af gods på havnen, hvilket for nyligt kom et skridt nærmere realisering, da kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune i slutningen af oktober stemte ja til projektering af en godsterminal på Hanstholm Havn.

Ses vi på DanFish International 2023?

I næste uge rykker en stor del af Hanstholm Havn til Aalborg for at være en del af fiskerimessen DanFish International. Vi glæder os til, endnu en gang, at fylde den store scene i Aalborg Kultur- og Kongrescenter med en stor Hanstholm fællesstand. Sammen viser vi services, fortæller om mulighederne på Danmarks førende konsumfiskerihavn og byder på en smag af Hanstholm i vores lækre smagsprøveområde.

Energizone ved Hanstholm vil styrke havnen

Det er flere gange slået fast, at Hanstholm Havn har et grønt potentiale. Gode vejrforhold gør området velegnet til vindenergi, og senest er havnen beskrevet som en potentiel vigtig spiller i projekter for håndtering og lagring af CO2. Nu skal en mulig energizone i tilknytning til havnen skabe plads til for eksempel Power-to-X-anlæg og den nødvendige følgeindustri.

Hanstholm Havn kan blive en vigtig spiller for CO2-projekter – oplever allerede nu stor interesse

Havnen i Hanstholm er en af de nordjyske havne, der kan komme til at spille en vigtig rolle i den nødvendige håndtering af CO2. En ny rapport fra ingeniørvirksomheden Niras peger på Hanstholm Havns potentiale som både CO2-terminal, grøn tankstation og grønt vækstcenter. Flere konsortier har allerede vist interesse i havnen. 

Politisk aftale om lagring af store mængder CO2 i den danske undergrund - Hanstholm Havn ser stort potentiale lokalt

En bred politisk aftale skaber nu større sikkerhed for fuld fangst og lagring af CO2 fra 2029. Over en periode på 15 år skal 34 millioner ton CO2 lagres i den danske undergrund. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i dag i en pressemeddelelse. Hanstholm Havn ligger tæt på tre mulige områder for kystnær CO2-lagring og ser spændende muligheder i lagring og udnyttelse af CO2 lokalt. 

God indvielse af ny bådebro

Mange interesserede brugere af havnen var i går, tirsdag den 29. august, mødt op til markering af havnens nye bådebro, der tilføjer mange nye liggepladser til mindre både. 

OBS: rigtig mange besøgende på havnen den 8., 9. og 10. september (inkl. mange børn og unge) + delvis afspærring med ændret tilkørsel til bassin 3

Vi gør alle brugere af havnen opmærksom på, at der i slutningen af næste uge - fredag den 8. (fra tidlig morgen), lørdag den 9. og søndag den 10. september - vil være mange mennesker i den vestlige ende af havnen, herunder omkring 700 børn og unge. Brugere af havnen bedes derfor være ekstra opmærksomme ved færdsel rundt på havnen. I den forbindelse gør vi også opmærksom på, at der vil være delvist afspærret i området omkring auktionshal 5 - klik for nærmere information.  

Hanstholm Havn inviterer brugere af havnen til indvielse af ny bådebro

For at fejre tilkomsten af den nye både/flydebro ved havnens bassin 6, inviteres interesserede brugere af havnen til indvielse med en bid mad tirsdag den 29. august kl. 12-13.

Att. havnens brugere: Installation af flydebro i uge 33 skaber behov for fri adgang ved kaj 61/bassin 6

En ny flydebro som tilfører ekstra liggepladser for mindre både er på vej til Hanstholm Havn. Broen er resultat af en ansøgning til EU's kompensationspulje for virksomheder ramt af Brexit og er søgt af North Sea Yard A/S i samarbejde med Hanstholm Havn.

Container til affaldssortering opstillet på kaj 23

Hanstholm Havn har netop opstillet en sorteringsstation til fem forskellige affaldstyper: glas, metal, plast, pap og farligt affald. Bag sorteringsstationen står en beholder til kabysaffald. Havnen håber, at det nye tiltag vil blive taget rigtig godt imod, så vi kan sikrer bedre sortering og dermed også genanvendelse af affaldet fra de fiskefartøjer, der bruger havnen. 

Ny lyskilde giver bedre belysning til færre penge

Hanstholm Havn har fået installeret nye lyskilder omkring bassin 3 og på den nærtliggende trailerplads mod Kai Lindbergs Gade, hvor højtryksnatriumprojektører er blevet erstattet af LED-lys. En ændring der ikke alene er prisbesparende, men også giver bedre oplysning på de travle havnearealer.

Ny serviceydelse på Hanstholm Havn - tensionspil til trawlfiskeri

Egersund Danmarks Hanstholm-afdeling og Hanstholm Havns Indkøbsforening har i samarbejde opstillet et nyt tension-spil på havnen, som giver trawl-fiskerne et nyt serviceredskab til både hurtigere og bedre håndtering af deres værdifulde og vigtige trawl. Et tensionspil sikrer nemlig, at fiskefartøjets trawl-wirer kan blive strammet op uden at skære ned gennem de lag, der allerede er kørt på spillet.

Rikke er ny maritim leder ved Hanstholm Havn

Rikke Pihl Andersen er per 1. maj ansat som maritim leder ved Hanstholm Havn. Rikke er uddannet skibsfører og har været ansat ved Hanstholm Havn siden 2011, hvor hun har fungeret som havneassistent. I sin tid som havneassistent har Rikke brugt sin erfaring som skibsfører til blandt andet at tage godt imod skibe, vejlede fartøjer og holde opsyn med havnens arealer.

Pressemeddelelse: Trods underskud fastholder Hanstholm Havn sin rolle i dansk fiskeri med fisk for over 1 milliard kroner

Hanstholm Havn ser tilbage på et år, hvor afskeden med 2022 også var et møde med en ny virkelighed som kommunal havn efter mange års selvstyre. Omorganiseringen sker efter gennemførelse af den større havneudvidelse, der foreløbigt ikke har tilført havnen det nødvendige aktivitetsniveau. Mere positivt kan Hanstholm Havn se tilbage på endnu et år, hvor værdien af fisk runder en milliard og booster troen på fremtiden.

Tag med til en spændende erhvervsdag i Hanstholm

Sæt et stort kryds i kalenderen tirsdag den 13. juni, hvor Thy Erhvervsforum er vært ved en spændende erhvervsdag på Hanstholm Havn. Turen går til fiskeauktionen, opdrætsvirksomheden Sashimi Royal, havens nye baglandsareal, Det Nordatlantiske Fyr og industriområdet nær havnen. En dag fyldt med kig hos spændende virksomheder, relevante oplæg, dialog, networking og dejlig frokost. 

Hanstholm Havn tager til Aberdeen for at sætte fokus på fiskeri og maritim service

Repræsentanter fra Hanstholm Havn og Hanstholm Maritime Service Network deltager denne weekend, den 12.-13. maj, i fiskerimessen Scottish Skipper Expo i den skotske havneby Aberdeen, der tiltrækker et stort internationalt publikum.

Varsling om sireneafprøvning onsdag den 3. maj kl. 12-12.15 – denne gang ikke kun på tage og master, men også med det nye varslingssystem »S!RENEN« på mobiltelefoner

På Hanstholm Havn er en varslingssirene placeret på Fibigers Gade 4. Udover test af varslingssirener på tage og master udvider myndighederne i år testen med et mobilbaseret varslingssystem med navnet »S!RENEN«. Klik for at læse mere.

OBS - tømning af frostrum

Da Hanstholm Havn skal have tømt sit ene frostrum (se foto - klik for nærmere beskrivelse) bedes de, der har kasser opstillet i rummet fjerne dem – medmindre det sker ifølge aftale med Birger Dengsø (i så fald skal det markeres på kasserne). 

OBS vedr. oprydning på Pier 5

Hanstholm Havn gør opmærksom på, at ejere skal have mærket trawlskovle opstillet på området ved Pier 5 inden den 4. maj. Er skovlene ikke mærket, vil de blive fjernet af havnen uden ansvar. 

Hanstholm Havn tager til Aberdeen for at sætte fokus på fiskeri og maritim service

Hanstholm Havn og Hanstholm Maritime Service Network deltager den 12.-13. maj i fiskerimessen Scottish Skipper Expo i den skotske havneby Aberdeen, der tiltrækker et stort internationalt publikum.

OBS: Der ligger ikke en sandpude i havnens indsejling

Der har i dag været meldinger om, at der ligger en sandpude ved havneindløbet til Hanstholm Havn. Det er ikke tilfældet. 

Inge Lehmanns Vej – ny havnevej med videnskabskvindes navn

Måske har du set, at vejen tværs gennem Hanstholm Havns nye baglandsareal har fået navnet ’Inge Lehmanns Vej’. Og måske har du så også tænkt over, hvem denne kvinde er. For selvom Inge Lehmann gjorde banebrydende opdagelser om Jorden, blev hun først sent hædret herhjemme i Danmark. Derfor er der formentlig mange, som ikke kender Inge Lehmanns navn. 

Nye forretningsbetingelser

Er du opmærksom på, at Hanstholm Havn har fået nye forretningsbetingelser?

Vær med til at sikre en stærk markedsføring af Hanstholm Havn – bliv en del af holdet til DanFish International 2023

Sammen med Thy Erhvervsforum arrangerer Hanstholm Havn igen i år en fælles Hanstholm-stand på fiskerimessen DanFish International 2023. Den attraktive placering på messecenterets scene er reserveret, og vi håber, at mange virksomheder er klar til at tage med, så vi sammen kan markedsføre havnen og vise, hvad Hanstholm kan. 

Dialogmøder sætter kurs og binder kommune og erhvervsliv sammen

Ledelsen fra Thisted Kommune repræsenteret ved kommunaldirektør Ulrik Andersen og direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, Mogens Kruse Andersen, var i går til fyraftensmøde med havnechef Søren Zohnesen og de seks aktører fra Hanstholm Havn erhvervsliv, som tilsammen udgør et havneråd.

Oprydningskampagne på Hanstholm Havn – orientering og opfordring til brugere

Hanstholm Havn påbegynder en oprydningskampagne, som har til formål at sikre en præsentabel og opryddet havn, hvor fiskegrej mv. ikke hober sig uhensigtsmæssigt op. Fokus vil være på oplag af grej på ikke-lejede arealer med særligt fokus på kajområder.

Søren Zohnesen udnævnt som havnechef

Thisted Kommune har per 1. januar udpeget Søren Zohnesen som havnechef i den nye, kommunale organisation, hvor Hanstholm Havn – med virkning fra årsskiftet – er blevet en kommunal havn under Thisted Kommune.

Julehilsen fra Hanstholm Havn

Året går på hæld, og i år har det en ny betydning for Hanstholm Havn. Som de fleste formentlig er bekendte med, er Hanstholm Havn fra 1. januar 2023 en kommunal havn. For dagligdagen forbliver det i store træk, som det kendes i dag med et havnekontor og personale, der varetager drift og arbejder for havnens fortsatte udvikling. Det forretningsmæssige fokus vil her være på en kombination af fiskeri, godstransport og grøn energi. Samtidig kigger vi tilbage på et år, som på trods af blandt andet følgevirkningerne af Brexit og stigende energipriser også har udmærket sig positivt og pustet vind i sejlene.

Hanstholm Havn er igen knudepunkt for godstrafik: Ny rute mellem Hanstholm og Norskekysten

Efter lang tids forarbejde er opstarten af en godsrute mellem Hanstholm og det nordvestlige Norge nu virkelighed. Det sker efter indgåelse af en aftale mellem Hanstholm Havn og det norske rederi Egil Ulvan AS, som i første uge af 2023 starter fast rutesejlads til og fra Hanstholm. Rutens basisgods er danskproduceret fiskefoder til norske offshore fiskefarme, og planen er, at en stigende mængde gods skal med ombord.

Afskedsreception for teknisk chef Peter Nymann

Havnens tekniske chef Peter Nymann har efter 14 års ansættelse hos Hanstholm Havn valgt at søge nye udfordringer. Havnekontoret vil derfor være vært ved en afskedsreception onsdag den 30. november kl. 12-14 (på Trafikhavnsgade 9), hvor vi sammen ønsker Peter rigtig god vind fremover.

Rekordomsætning på Hanstholm Fiskeauktion

Hanstholm Fiskeauktion har i dag, onsdag den 23. november, nået den største årsomsætning i de 55 år, auktionen har ligget på havnen. Rekorden er endda nået godt en måned før årets udløb.

Energistyrelsen inviterer til borgermøde om C02-lagring

I forlængelse af den politiske beslutning om at lagre en stor del af den CO2, vi udleder, er Energistyrelsen i gang med at undersøge en række mulige lagringsområder. Energistyrelsen inviterer i den forbindelse borgere, foreninger og erhvervsliv til dialogmøde om, hvordan den kommende miljøvurdering af plan for udbud skal udformes for at sikre, at der bliver taget højde for relevante miljøemner for området. Mødet i Hanstholm finder sted den 17. november.

OBS: Informations- og dialogmøde 8. november flyttes til anden dato

En ny dato bliver meldt ud via havnens kanaler.

Att. havnens brugere: Opmærksomhed på anvendelse og renholdelse af arealer

Hanstholm Havn har i flere tilfælde observeret, at virksomheder på havnen oplægger gods, varer og andet uden for lejemål i længere periode - derfor en orientering til havnens brugere (klik for at tilgå).

Til orientering: BAR-pulje til virksomheder påvirket af Brexit

Formålet med puljen er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale indsjæle og udviklingsprojekter i LAG- og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit. Ansøgningsfristen er 28. oktober. Puljen kan måske være relevant for din/jeres virksomhed?

OBS - ekstra aktivitet på havnen i forbindelse med 'Fisken på disken' fredag-lørdag-søndag

OBS: Arrangementet Fisken på disken løber af stablen over de kommende dage (fredag-lørdag-søndag). Der vil i den forbindelse være ekstra aktivitet på havnen og omkring auktionshal 5 – blandt andet vil der lørdag blive afviklet en lystfiskerkonkurrence (Hanstholm Havne Cup).

(OBS: nyt tidspunkt) Erhvervsminister Simon Kollerup besøger Hanstholm Havn fredag den 9. september kl. 8.30 - alle interesserede er velkomne

Erhvervsfyrtårnet i Nordjylland ”CO2Vision” er kommet godt fra start og nu er klar til at træde ind i næste fase med lancering af en partnerskabsaftale. Alle interesserede er derfor velkomne til at deltage i markeringen, som finder sted på Hanstholm Havns nye kaj, Nordsøkajen/kaj 91 fredag den 9. september kl. 8.30 - med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup.

Hanstholm Havn deltager i Nor-Fishing den 23.-26. august i Trondheim

Fiskerimessen Nor-Fishing har eksisteret siden 1960 og er et vigtigt internationalt mødested for hele fiskeribranchen. Messen finder sted i den norske kystby Trondheim og er i dag verdens største teknologimesse inden for fiskeri.

Luftfotos fra besøget af Le Dumont D’ Urville – det første krydstogtanløb i Hanstholm

Da krydstogtskibet Le Dumont D’ Urville søndag gæstede Hanstholm, blev der skrevet historie. Det var nemlig det første krydstogtanløb i havnen nogensinde.

Rigtig god sommer!

Her fra havnekontoret vil vi ønske alle en rigtig god sommer.

Hanstholm Havn er klar til at blive CO2-hub

Tre områder i nærhed til Hanstholm Havn er under udvikling som mulige CO2-lagre til fremtidig nedbringelse af mængden af CO2 i atmosfæren. På Hanstholm Havn, der arbejder målrettet med at blive Europas grønneste fiskerihavn, ser man derfor rigtig gode muligheder i en fremtidig rolle som hub for håndtering af store mængder CO2.

Kom med til temaaften om Kystredningstjenesten og Interforce

Hør den spændende fortælling om, hvad Kystredningstjenesten laver, og mød Søren Gade, der er formand for Interforce og vil fortælle om bl.a. EU's fiskeripolitik. Interforce inviterer sammen med Hanstholm Havn, Kystredningstjenesten og Thy Erhvervsforum til en spændende temaaften torsdag den 30. juni kl. 17-21 på Hotel Hanstholm. 

Hanstholm Havn ser sig selv som aktiv medspiller i stor klimaaftale om havvind i Nordsøen

Hanstholm Havn er klar til at spille aktivt med i realiseringen af den erklæring, som den 18. maj blev indgået om at bygge minimum 150 gigawatt havvind i Nordsøen inden 2050 – svarende til hele 10.000 nye vindmøller på det åbne hav.

Tag med til Skagerrak Business Summit - forretningsrelationer på tværs af Skagerrak

Skagerrak Business Summit er en dansk/norsk business-konference, som skaber forretningsrelationer på tværs af Skagerrak. Årets konference bliver afholdt i Kristiansand torsdag den 16. juni. Hanstholm Havn er med og glæder sig til at se årets tema - Grøn Omstilling og Digitalisering - udfolde sig i et stærkt netværksarbejde mellem Danmark og Norge. Ses vi?

Hanstholm i Skotland!

Hanstholm Havn deltager i denne uge i Scottish Skipper Expo, der bliver afholdt i den skotske havneby Aberdeen. Messen er et flagskib inden for fiskerimesser og tiltrækker et stort antal udstillere og besøgende fra hele verden.

Vicedirektør og driftschef Søren Zohnesen er blevet konstitueret som havnedirektør

Hanstholm Havns bestyrelse traf tirsdag beslutning om at indsætte havnens driftschef Søren Zohnesen som konstitueret havnedirektør. Det sker som følge af Nils Skebys beslutning om at stoppe som havnedirektør ved Hanstholm Havn. Konstitueringen af Søren Zohnesen er foreløbig og sker for at skabe ro omkring havnen med en person ved roret, som kender havnen godt.

Hanstholm Havns bestyrelse har konstitueret sig med tidligere DI-branchedirektør Michael Svane som ny formand

Hanstholm Havns bestyrelse var i går samlet til bestyrelsesmøde, hvor en ny konstituering fandt sted som følge af Kristian Jensens nylige exit. Ny bestyrelsesformand er tidligere branchedirektør i DI Transport, Michael Svane. Den nye havneformand vil fokusere på Hanstholm Havns fortsatte udvikling som markant fiskerihavn kombineret med at være en stærk serviceklynge og et kraftcenter for den grønne omstilling.

Afskedsreception for afgået havnedirektør Nils Skeby 3. maj kl. 14-16

Hanstholm Havn inviterer til reception for afgået havnedirektør, Nils Skeby, tirsdag den 3. maj klokken 14-16. 

Havnedirektør Nils Skeby stopper ved Hanstholm Havn

- Havnedirektør Nils Skeby har den 18. april 2022 meddelt bestyrelsen i Hanstholm Havn, at han opsiger sin stilling ved Hanstholm Havn. Dette er vi selvsagt utrolig kede af, da Nils har fået skabt et stærkt samarbejde på Havnen samt udviklet og etableret Hanstholm Energifællesskab, som skal føre til, at Hanstholm Havn bliver den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa og samtidig bliver det nye forretningsområde for havnen som supplement til fiskeriet, siger næstformand i bestyrelsen Kris Yde.

Sponsoransøgninger til Hanstholm Havn?

Hanstholm Havn har indført en ny procedure for behandling af ansøgninger vedrørende forespørgsler på sponsorater. Havnen har hidtil modtaget og behandlet ansøgninger om sponsorstøtte løbende hen over et kalenderår, men for at sikre en lettere behandlingsgang, vil Hanstholm Havns bestyrelse fremover behandle ansøgninger om sponsorstøtte på over 3.000 kroner én gang årligt.

Rør og energizoner kan blive nøglen til Thys grønne fremtid

Thisted Kommune har været i dialog med det nationale gasdistributionsselskab Evida om muligheden for at etablere en infrastruktur i Thy, der sikrer kommunens ambitiøse visioner for såkaldte forbundne energizoner - det skriver Thisted Kommune i en pressemeddelelse 

Orientering til havnens brugere: Hanstholm Havn regulerer halafgifterne på baggrund af stigende priser på energi

For at kunne opretholde driften af havnens auktionshaller ser Hanstholm Havn sig nødsaget til at regulere på de afgifter, som knytter sig til brugen af hallerne. Omkostningerne til vand, elektricitet, porte og drift af køleanlæg er alt sammen steget markant inden for kort tid. Dertil kommer den nu færdige forbedring af logistikcenteret, som bringer forbedrede muligheder for tilkørsel af fisk til auktionen. 

Ny bestyrelse for Hanstholm Havn har konstitueret sig med Kristian Jensen som formand

Hanstholm Havns nye bestyrelse var i går samlet til deres første bestyrelsesmøde, hvor den nye havnebestyrelse for de kommende fire år samtidig konstituerede sig. Tidligere folketingsmedlem og minister Kristian Jensen er ny bestyrelsesformand og ser frem til at arbejde aktivt for Hanstholm Havns videre udvikling med fokus på en styrkelse af fiskeriet, yderligere godsaktivitet og gennemførelse af en ambitiøs energirevolution på havnen.

Sponsoransøgninger til Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har indført en ny procedure for behandling af ansøgninger vedrørende forespørgsler på sponsorater. Havnen har hidtil modtaget og behandlet ansøgninger om sponsorstøtte løbende hen over et kalenderår, men for at sikre en lettere behandlingsgang, vil Hanstholm Havns bestyrelse fremover behandle ansøgninger om sponsorstøtte på over 3.000 kroner én gang årligt.

Hanstholm Havn inviterer til informations- og dialogmøde om stort energiprojekt 16. marts

Hanstholm Havn har kickstartet en stor energirevolution, som vil bringe yderligere grøn energi og Power-to-X ind på havnen og skabe en stor havnesymbiose, hvor den enes affald bliver den andens ressource. Energiprojektet vil gøre Hanstholm Havn til et foregangseksempel på, hvordan fiskerihavne kan spille aktivt med i den grønne omstilling. Visionen er at gøre Hanstholm Havn til Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn.

Hanstholm Havn udmærker sig endnu et år med fisk for over 1 milliard kroner

Trods et år præget af store udfordringer for dansk fiskeri har Hanstholm Havn i det forgangne år alligevel formået at bevare sin stærke position inden for dansk fiskeri. Hanstholm Havn har i 2021 udmærket sig som et stærkt europæisk logistikcenter for både landing, salg og eksport af store mængder frisk fisk fra Nordsøen. Her får landinger over kaj følgeskab af tilkørte leverancer, som bliver omsat på Hanstholm Fiskeauktion, der er iblandt de største fiskeauktioner i Europa.

ATT: Fartøjer i havnen, anløbende fartøjer og brugere af kajer mv.

I morgen, lørdag den 29. januar, vil vinden tage til og nå storm fra sidst på eftermiddagen, hvilket ser ud til at vare ved hen over aftenen samt natten til søndag og søndag morgen, før vinden ventes at aftage igen fra søndag formiddag. Der er i den forbindelse udsigt til, at vandstanden i havnen kan stige til op mod 1 meter (!)

Pressemeddelelse: Kristian Jensen får erfarne erhvervsfolk med ombord i Hanstholm Havns bestyrelse

Havnebestyrelsen på Hanstholm Havn består af i alt syv personer – heraf fire erhvervsrepræsentanter, som kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune netop har godkendt på årets første kommunalbestyrelsesmøde. De nyvalgte erhvervsrepræsentanter bibringer mange års erfaring fra diverse poster inkl. repræsentation fra det lokale erhvervsliv på havnen.

OBS: Telefonsystem nede - kontakt os på VHF eller SINE

OBS: Havnens telefonsystem er - som mange andres - desværre nede. Skibstrafik kan kontakte os på VHF-radio og beredskab på SINE-radio.

Tidligere folketingsmedlem og venstreminister Kristian Jensen indstillet som ny formand til Hanstholm Havn

Det bliver en kendt, politisk profil, som bliver ny formand for Hanstholm Havn. Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Kristian Jensen er nemlig indstillet til posten. Med valget af ham får havnen en formand, der gennem 23 år i landspolitik, har samlet en bred erfaring både nationalt og internationalt. Kristian Jensen ventes officielt at blive valgt til posten som bestyrelsesformand på et møde i Thisted Kommunes kommunalbestyrelse den 25. januar. 

Hensigtserklæring kickstarter energirevolution på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har taget første skridt hen imod at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Det sker med en hensigtserklæring, som Hanstholm Havn har underskrevet med den danske udvikler af vedvarende energi, European Energy. Firmaet ønsker udover sol- og vindenergianlæg også at etablere et Power-to-X-anlæg til produktion af e-metanol og brint på Hanstholm Havn.

'Svend Heiselbergs Plads' indviet på Hanstholm Havn

Sammen med borgmester Ulla Vestergaard havde Hanstholm Havn i går, torsdag den 16. december, glæden af at indvie ’Svend Heiselbergs Plads’, der nu er det officielle navn til havnens velkomstplads på Kai Lindbergs Gade 76. Hæderen skyldes, at Svend Heiselberg siden Hanstholm Havns indvielse i 1967 ikke alene været erhvervsdrivende på havnen, men også arbejdet aktivt for udvikling af havnen og fiskeriet – blandt andet som formand for Hanstholm Fiskeriforening, parallelt med en lang politisk karriere.

Vindmåler fungerer igen

Vi gør opmærksom på, at havnens vindmåler, som i en længere periode har været ude af drift, nu atter er oppe at køre. 

OBS: Aflysning af kunstreception på fyret i morgen den 8. december

Grundet Covid-19 har Hanstholm Havn besluttet at aflyse kunstreceptionen i morgen aften, onsdag den 8. december klokken 19.00-20.30 på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Receptionen vedrører præsentation af ideer til kunst på og omkring Hanstholm Havn og har været annonceret i Thisted Posten.

Att. til brugere af kaj 51 med skibe: strømmen vil blive afbrudt på torsdag den 25. november.

Hanstholm Havn gør opmærksom på, at strømmen vil forsvinde fra kaj 51 på torsdag, den 25. november. Vi forventer, at strømmen vil være tilbage i løbet af på fredag, den 26. november.

’Showroom for fiskeriet’ er nu stiftet som forening

En bestyrelse på 6 blev valgt på den stiftende generalforsamling, hvor også de første medlemmer meldte sig ind i foreningen. Dermed er det nu en realitet, at foreningen "Showroom for fiskeriet" er stiftet med egen bestyrelse og vedtægter. Det skete på en stiftende generalforsamling onsdag aften på Hotel Hanstholm, hvor cirka 20 borgere var samlet.

Hanstholm Havn modtager del af pulje på 25 millioner kroner til støtte af grøn omstilling

Hanstholm Havn har søgt og fået del i en pulje på 25 millioner kroner, som skal støtte den grønne omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv.

Projekt for udvikling af havnens logistikområde søsat

I samarbejde med Center og Logistik og Samarbejde har Hanstholm Havn igangsat et projekt, der har til formål at sikre den bedst mulige udvikling af havnens logistikområde omkring Pier 3 og det område, der kaldes 'Eksportørgården'.Projekt for udvikling af havnens logistikområde søsat

Vi ses på DanFish!

Holdet er klar, og Hanstholm Havn ser sammen med Thy Erhvervsforum frem til at byde velkommen ombord på messecenterets store scene, hvor en bred vifte af lokale virksomheder igen i år vil være præsenteret på en stor fællesstand. Det bliver tre gode dage fyldt med fremvisning af produkter og services, networking, dialog og spændende debatter, lækre smagsprøver med Hanstholm-fisk og masser af havnestemning.

Hanstholm Havn stifter Hanstholm Energifællesskab A/S for at skabe Europas første CO2-neutrale fiskerihavn

Hanstholm Havn har sat alle sejl til for at gøre grøn energi til havnens næste store vækstdynamo, hvor målet er at transformere havnen til den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa. Med det nyoprettede datterselskab Hanstholm Energifællesskab A/S er havnen således klar til at tage hul på en ny vækstfase med etablering af et cirkulært energifællesskab.

Tilbageblik på en flot dag – havneindvielse med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen

Hanstholm Havn ser tilbage på en mindeværdig dag, da Kongeskibet Dannebrog mandag den 30. august lagde til kaj i havnen, og Hendes Majestæt Dronningen gæstede Thy. På havnen deltog Dronningen i en indvielse af Hanstholm Havns udvidelse, og med tre slag på den historiske auktionsklokke fra havnens indvielse i 1967 markerede majestæten indvielsen af Hanstholm Havns udvidelse og starten på en ny æra for havnen.

Hanstholm Havn på Madens Folkemøde 2021

Sammen med VisitThy, Krog Nobis, Medvind, Hanstholm Fiskeriforening og Hanstholm Fiskeauktion – og med bidrag fra Pandalus, Kyst og Havnebutikken – sætter Hanstholm Havn kurs mod Madens Folkemøde, hvor vi fredag og lørdag, den 24. og 25. september, sætter fokus på THY, HANSTHOLM og FISK.

Vi ses til DanFish International 13.-15. oktober

Holdet er klar, og Hanstholm Havn ser sammen med Thy Erhvervsforum frem til at byde velkommen ombord på messecenterets store scene, hvor en bred vifte af lokale virksomheder igen i år vil være præsenteret på en stor fællesstand. Det bliver tre gode dage fyldt med fremvisning af produkter og services, networking, dialog, lækre smagsprøver med Hanstholm-fisk og masser af havnestemning.

OBS: Information vedrørende afspærrede områder den 30. august ifm. Kongeskibet Dannebrogs anløb og H.M. Dronningens besøg

Hanstholm Havn gør opmærksom på, at der i forbindelse med det kommende besøg af Kongeskibet Dannebrog og H.M. Dronningen på mandag, den 30. august, vil være nogle vejstrækninger, som er afspærret i løbet af dagen.

Vindmåler pt ude af drift - vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt

Vi gør opmærksom på, at havnens vindmåler er ude af drift. Vi arbejder på at løse problemet og forventer at vindmåleren er tilbage i drift inden for en uges tid. 

Reception for afgået bestyrelsesformand Martin Vestergaard den 25. august kl. 13.30

Hanstholm Havn inviterer til åben reception for afgået bestyrelsesformand Martin Vestergaard onsdag den 25. august 2021 klokken 13.30 på havnekontoret – Trafikhavnsgade 9, 7730 Hanstholm.

Hanstholm Havn fortsætter udviklingsfase med ny bestyrelsesformand ved roret

Efter en stor havneudvidelse er Hanstholm Havn trukket i arbejdstøjet med kurs mod en fremtidssikret version 2.0. Den store udvidelse er planlagt og gennemført med Martin Vestergaard som formand for havnens bestyrelse, som nu vurderer, at tiden er inde til at træde tilbage og giver stafetten videre. Kirsten Hede indtræder som ny formand med et veletableret kendskab til havnen efter en årrække som medlem af Hanstholm Havns bestyrelse.

Nu søsættes et stort kunstprojekt på Hanstholm Havn

Kan en fiskerihavn også være et kulturelt rum? Det mener Hanstholm Havn, der har igangsat et større kunstprojekt i samarbejde med Statens Kunstfond, der har bevilget penge til et indledende skitsearbejde. Ambitionen er at skabe markante samtidskunstprojekter i havnens offentlige rum inden for de kommende år.

OBS: Vær opmærksom på parkering ifm. igangværende asfalteringsarbejde

Asfaltentreprenør COLAS er godt i gang med et større asfalteringsarbejde på havnen. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at man ved behov for parkering på havnens arealer meget gerne må være opmærksom på at parkere på områder, hvor asfalteringsarbejdet ser ud til at være afsluttet. 

Forretningsudvikler tilknyttet Hanstholm Havn for at tiltrække mere godsaktivitet

Hanstholm Havn arbejder målrettet med en ambitiøs vækstplan, der skal udvikle og tilføre ny aktivitet til den ekspanderede havn. Med en udbygget infrastruktur der blandt andet tæller ekstra kajkapacitet, et stort bassin og øget vanddybde rummer havnen helt nye muligheder for blandt andet godstransport. De muligheder skal en ny konsulent for Hanstholm Havn, Hardy Jørgensen, nu være med til at løfte.

Guidede ture på Hanstholm Havn og ny velkomstplads

Denne sommer bliver det for første gang muligt for besøgende at komme på en guidet tur ind på Hanstholm Fiskeauktion og tage med på en havnerundfart i selve havnen. Samtidig åbner en ny velkomstplads med to infobokse som møde- og informationssted for besøgende. Det er gennem arbejdet i "Styregruppen for samspillet havn og by" og det kommende "Showroom for fiskeriet" at de guidede ture og havnens velkomstplads lanceres.

Større renoveringsarbejde i gang på havnen

Hanstholm Havn har iværksat forskellige renoveringsopgaver hen over sommeren og efteråret 2021, som har til formål at optimere havnens infrastruktur. Det indebærer renovering på kaj 23 og 35, et større asfalteringsarbejde rundt på havnen samt nedrivning af den gamle teknikbygning på Auktionsgade og forskønnelse af de tilbageværende bygninger på pladsen.

Sea Center Hanstholm bliver en del af det kommende havnedomicil ’Fiskeriets Hus’

Hanstholm Havn har iværksat et målrettet arbejde mod at skabe et internationalt erhvervshus for aktører, der er dagsordensættende inden for fiskeribranchen, og havnen arbejder nu målrettet med at finde de rette beboere til huset. Den første aftale er netop kommet på plads med projektet Sea Center Hanstholm, der arbejder for vækst og nytænkning i fiskerisektoren.

Fokus på marint affald i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening

Fiskerne ilandbringer rigtig meget affald og medvirker dermed til at rydde op og holde havene rene. For at synliggøre fiskernes indsats og samtidig skabe mere viden om det opfiskede affald, har Danmarks Fiskeriforening igangsat et affaldsprojekt i samarbejde med havnene i Hanstholm, Hvide Sande, Thyborøn, Hirtshals og Skagen. 

Forhenværende maritime chef Klaus Hansen går på pension

Klaus Hansen blev ansat ved Hanstholm Havn den 1. november 1986 og har dermed haft sin daglige gang på havnen i rundt regnet 35 år, hvor han har været medvirkende til at sikre en driftig og moderne havn med attraktive faciliteter. Hanstholm Havn takker Klaus Hansen for den store indsats, som han har ydet for havnen og ønsker ham rigtig god vind fremover.

Hanstholm Havn: Fisk for over 1 milliard kroner trods et udfordrende år præget af Brexit og COVID-19

2020 har været et udfordrende år for fiskeriet – og dermed også for fiskerihavnene, som har været påvirket af Brexit-forhandlinger og Covid-19, der har kastet en skygge over dansk fiskeri. Alligevel har Hanstholm Havn formået at levere et tilfredsstillende resultat, hvor kombinationen af fisk over kaj og fisk tilført med lastbil for salg på auktion endnu engang har rundet 1 milliard kroner, alt imens en stigende mængde gods er gået over kaj.

Hanstholm Havn inviterer til borgermøde om samspillet mellem by og havn den 15. juni

Hanstholm Havn har søsat et stort udviklingsprojekt titelgivet ’Samspillet mellem by og havn’. Projektet arbejder aktivt med en række initiativer, som har til formål at sikre en øget sammenhængskraft mellem Hanstholm Havn og Hanstholm by. Ved roret står havnedirektør Nils Skeby, der har samlet en bred styregruppe med repræsentanter fra havnens og byens mange aktører. Hanstholm Havn inviterer til præsentation af projektet den 15. juni kl. 19-21 på Hotel Hanstholm.

Hanstholm Havn vil etablere et nationalt center for bæredygtigt fiskeri

Hanstholm Havn arbejder på højtryk med at blive Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk samt Europas grønneste og mest CO2-neutrale fiskerihavn. For at sikre en bæredygtig udvikling af fiskeindustrien, tager havnen nu initiativ til at skabe en førende position inden for bæredygtigt fiskeri. Planen er at etablere et nationalt center, der blandt andet skal fokusere på optimering af restprodukter fra hvidfisk-industrien.

DanFish løber af stablen til oktober. Vi er klar til at sætte holdet - er I med?

Sammen med Thy Erhvervsforum arrangerer Hanstholm Havn igen i år en fællesstand på fiskerimessen DanFish International. Vi håber, I er med, så vi endnu en gang kan skabe den vildeste Hanstholm-stand på scenen – juhuuu!

Containerskib starter ugentlig rute mellem Hanstholm og Thorshavn

Hanstholm Havn har indgået en aftale med det islandske rederi Eimskip, der fra i morgen, den 14. april, åbner en fast containerrute fra Thorshavn/Færøerne til Hanstholm. Muligheden er banet af den store havneudvidelse, som har boostet Hanstholm Havns infrastruktur og gjort det muligt for havnen at modtage større skibe. Aftalen skaber stor begejstring på havnen i Hanstholm, der er stolte af, at havnen nu bliver et bindeled for søtransport mellem Færøerne og det europæiske marked.

Hanstholm Havn køber markant havnebygning og udlejer til nyt spisested med fokus på frisk fisk

På Hanstholm Havn har Fibigers Gade 1 i mange år været synonym med »Havnecafeen«, men nu blæser der nye vinde på den centrale placering ved hovedåren til havnens høje puls. Hanstholm Havn har købt bygningen og efterfølgende indgået et samarbejde med ejer og køkkenchef Emilie Qvist Kjærgaard, der sammen med restaurantchef Emma Milner vil drive spisestedet »Medvind« med madoplevelser tilberedt af det lokale spisekammer.