Pressemeddelelse - Forretningsudvikler tiltræder 1. marts 2017

Rasmus forretningsudvikler

Rasmus Buchardt Sørensen er ansat v/Hanstholm Havn pr. 1. marts 2017 med stillingsbetegnelsen forretningsudvikler.

Rasmus får ansvaret for at udvikle forretningen i Hanstholm Havn, herunder etablering af en serviceklynge i Hanstholm Havn, og vil sammen med opgaver som forretningsudvikling og opsøgende salg af havnens faciliteter og services blive en vigtig brik i udviklingen af Hanstholm Havn i forbindelse med den forestående udvidelse af havnen med ny kaj og mere baglandsareal.

Rasmus vil som udgangspunkt have arbejdsplads i administrationsbygningen, Auktionsgade 39, 7730, men naturligvis tit være ude af huset.

Stillingen er en nyoprettet stilling i Hanstholm Havn, og der ligger en stor opgave og ansvar forude –

Vi håber alle vil byde Rasmus velkommen!

Personlige data: Rasmus er 34 år, bosat i Støvring sammen med hans kæreste og datter.

Erfaring: Rasmus har 13 års erfaring indenfor det maritime, herunder shippinguddannet og senest ansat v/Malik Supply/Nordic Marine Oil A/S som bl.a. også er at finde blandt olieleverandørerne på Hanstholm Havn