Etablering af 3 nye stormpullerter

nye stormpullerter

Arbejdet med etablering af 3 nye stormpullerter på kaj 43 er nu færdigt.

De nye stormpullerter kan tage 100 tons træk, hvor de nuværende mindre pullerter kan tage op til ca. 20 tons.

Pullertfundamentet er forankret langt nede i jorden, således det kun er en lille del af selve pullertfundamentet, som er synlig.

Der er lys i de nye pullerter om natten, der gør dem mere synlige på havnen.

Etableringen er en del af en større process og flere tiltag, der skal forbedre forholdende for fiskerne i Hanstholm Havn.

Arbejdet er udført af MT Højgaard.