Genanvendelse af kasserede fisketrawl.

Hanstholm Havn er i færd med at bortskaffe de dynger af kasserede trawl, som i flere år har ligget på havnens arealer.

Tidligere var den eneste mulighed for at komme af med trawl, at deponere dem, dvs. at køre dem på lossepladsen og grave dem ned.

I flere år har der været udsigt til, at metoderne til genbrug af trawlene var klar, hvorfor Hanstholm Havn har ventet med bortskaffelse.

Havnen har i 2017 indgået en aftale med Plastix i Lemvig om bortskaffelse med henblik på genanvendelse til gavn for miljøet.

Samarbejdet med Plastix har givet havnen et sølvcertifikat (Input Supplier Certificate), som indebærer at der:

  • Bidrager til en væsentlig reduktion af CO2 udledning
  • Reducerer mængden af affald i deponi, i havet
  • Genbruger værdifulde ressourcer

certifikat til sidebillede