Sten i bassin 3 - (Stenene er blevet fjernet)

Ved en multibeam-pejling, er der fundet to store sten tæt nær trawlbanen i bassin 3.

Stenene har en længde på i alt ca. 7,5 m og en højde på ca. 2,5 m. Fartøjer i bassinet skal derfor være opmærksomme, idet vanddybden her er reduceret fra de oprindelige 7,5 m til ca. 5 m ved middelvandstand.

Gajerne (afmærkningerne som vist på billederne) markerer hver ende af stenene.

Bjærgningsarbejdet er igangsat med start i uge 23, idet stenene vejer ca. 20 ton.

 

 

Lokationen for stenene kan ses på nedenstående billede:
Oversigtskort

Den røde prik giver indikation om hvor stenene ligger.