Boringer i undergrunden

I forbindelse med den forestående havneudvidelse, tager man allerede nu fat på en nærmere undersøgelse af undergrunden, således de prækvalificerede konsortier kan give et mere nøjagtigt bud på prisen for projektet.

Ved at igangsætte undersøgelserne nu, istedet for først når totalentreprisekontrakten er underskrevet, spares der tid i forhold til det samlede projekt.

Projektet vil løbe over de næste par uger og skal som sagt være med til at præcisere både dybde og hårdhed af kalken, da det har betydning for hvor kraftigt materiel der skal anvendes, når der skal udgraves.

I weekenden anløber en slæbebåd med boreriggen Jack 6, som de næste par uger skal lave 16 boringer ned i kalken under havnen.

Vi beder skibstrafikken være særlig opmærksom på borearbejdet, og i tvivlstilfælde bedes havnekontoret kontaktet på kanal 12.

Oversigt over boringspunkter