Oprydning gik forrygende

Onsdag d. 16. august var der fuld gang i oprydningen på havnens områder. Ialt ca. 80 beboere fra asylcentret mødte op og fik uddelt refleksveste og affaldsposer. Alle blev delt op i teams og områder fordelt, så var det ellers bare at gå i gang med at samle plastic, pap og andet affald sammen. Det blev ialt til 560 kg.

Derud over var der ekstra oprydning på havnens kajområder af havnens eget personale, og der blev ligeledes opfordret til at alle virksomheder ryddede op omkring deres ejendom og udenomsarealer for affald og skæmmende genstande.

Det var en rigtig god dag, hvor alle gav en super indsats, der resulterede i en effektiv indsamling, som vi gerne vil takke asylcentret for.

Her et par billeder fra dagen:

DSC 0035  DSC 0040  DSC 0041