PRESSEMEDDELELSE

Hanstholm Havn
Hanstholm, den 22. september 2017


Hanstholm Havn:
Mere end 20 år på fiskerimessen DanFish

Hanstholm Havn deltager sammen med Thy Erhvervsforum og en stor gruppe af byens virksomheder på den store fiskerimesse DanFish, der finder sted den 11.-13. oktober i Aalborg Kongres og Kultur Center. På messen fortæller Hanstholm Havn blandt andet om den forestående udvidelse af havnen.

Der er lagt op til en flot præsentation af den kommende havneudvidelse, når Hanstholm Havn inden længe deltager på fiskerimessen DanFish. Hanstholm Havn deltager på messen sammen med Thy Erhvervsforum, der har lejet en af messens bedste placeringer, nemlig scenen, og de får følge af ca. 20 andre virksomheder fra området. Hanstholm Havn har i år en særlig udstilling med, der viser havnen og den kommende udvidelse, som er et af omdrejningspunkterne ved dette års fiskerimesse:

- Vores temaer er i år, at Hanstholm Havn har 50 års jubilæum samt den forestående udvidelse af havnen. Vi deltager 21 virksomheder fra området, der alle repræsenterer havnen, og messen er en fantastisk mulighed for at møde eksisterende og potentielle kunder og fortælle om havneudvidelsen og vores muligheder i Hanstholm. Med vores fælles deltagelse i DanFish viser vi det store sammenhold, der er i Hanstholm, og hvordan alle virksomhederne samarbejder på kryds og tværs, siger markedsføringskonsulent hos Thy Erhvervsforum, Jette Skou-Bruun.

Havneudvidelsen ved Hanstholm Havn medfører en række forbedringer for fiskeriet, transport- og serviceerhvervet, som bl.a. består af en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde, nye bolværker, nye baglandsarealer og mindre bølgeuro i havnen. I forbindelse med udvidelsen af havnen vil forretningsområderne fiskeri, transport og service, som i dag er de bærende områder, stadig spille en væsentlig rolle. Men også energi og særligt akvakultur, som er bæredygtigt opdræt af fisk på land, bliver vigtige forretningsområder, som skal være med til at sikre, at Hanstholm Havn fortsætter med at udvikle sig som en innovativ og fremtidssikret virksomhed.

Hanstholm Havn står ved DanFish klar til at fortælle uddybende om den forestående havneudvidelse, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i udgangen af 2020:

- Vi glæder os meget til at deltage i DanFish og fortælle om den kommende havneudvidelse. Med gæster fra hele verden håber vi at være med til at øge kendskabet til projektet. Havneudvidelsen er afgørende for at nå målet om at gøre Hanstholm Havn til Europas førende konsumfiskerihavn, bl.a. fordi den øgede vanddybde vil gøre det muligt for flere fartøjer at tilgå havnen, hvilket vi forventer skaber vækst i form af flere arbejdspladser og øget omsætning både for havnen, virksomhederne på havnen og for hele erhvervslivet i området, siger direktør for Hanstholm Havn, Niels Clemensen.

Havneudvidelsen forventes at skabe 450 arbejdspladser i årene efter, projektet står færdigt. I forbindelse med projektet har Hanstholm Havn i samarbejde med virksomhederne på og omkring havnen etableret en serviceklynge, som har til formål at styrke havnens samlede profil udadtil og sikre mere samarbejde på tværs.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

• Niels Clemensen, direktør, Hanstholm Havn, tlf. 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk