PRESSEMEDDELELSE

Hanstholm Havn
Hanstholm, mandag den 20. november 2017

Fremtidssikrede fiskeauktionsfaciliteter er næste skridt:

 

Hanstholm Havn klar med visionerne for fremtidens superfiskerihavn

Hanstholm Havn har netop taget første spadestik til en havneudvidelse, der giver havnen helt nye muligheder for at nå sin ambition om at være Europas førende på konsumfiskeri. Nu er der indgået et samarbejde med aktører som Hanstholm Fiskeauktion og Hanstholm Fiskeriforening om udvikling af det næste, store projekt.

 

State-of-the-art faciliteter til fiskeauktion, forarbejdning og håndtering af spisefisk skal etableres i Hanstholm, og der bliver tale om byggeri, som kan være med til at føre havnen ind i den næste, afgørende fase:

- Første spadestik er taget til den nye Hanstholm Havn, og det er startskuddet til, at vi nu for alvor går i kast med nogle af de andre, store projekter, som vi arbejder med, siger direktør i Hanstholm Havn, Niels Clemensen. - Vi har en ambition om at etablere nye faciliteter, der spiller sammen med de øvrige forbedringer og optimeringer ifm. udvidelsen af havnen og giver os grundlaget for at tilbyde vores kunder de bedste betingelser for at drive forretning.

Konkret er der i første omgang tale om udvikling af området, hvor fiskeauktionen ligger i dag, og målet er at skabe topfaciliteter til håndtering af konsumfisk i en ubrudt kølekæde fra hav til forbruger:

- Fisk fra Hanstholm skal være kendetegnet ved den bedste kvalitet, og det varemærke eller brand arbejder vi på at opbygge. Her er de nye faciliteter en del af værdikæden, som skal være med til netop at sikre den konsekvent høje kvalitet og samtidig, at vi lever op til moderne bæredygtighedsprincipper. Det skal bl.a. ske gennem udnyttelse af fraskær og andre affaldsprodukter fra fiskeindustrien, forklarer Niels Clemensen.

Det er endnu ikke besluttet hvilken form, de nye faciliteter skal have, men det skal en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for parterne i projektet og andre nøgleaktører nu i gang med at undersøge. I processen vil der også blive indledt samarbejde med eksterne eksperter i fødevarehåndtering og byggeri.

Inden udgangen af 2. kvartal 2018 bliver resultaterne af undersøgelserne præsenteret, men det ligger fast, at der vil blive tale om innovative og fremtidssikrede faciliteter, som er designet til at kunne danne helt optimale rammer for håndtering af meget store mængder fisk.

- For os handler det om at være skarpest på de væsentligste konkurrenceparametre, og det betyder bl.a., at vi skal kunne håndtere en stor volumen og sikre, at vi har de bedste produkter til salg. Det kræver igen, at vi kan tiltrække et stort antal landinger og levere et kvalitetsprodukt med basis for høje afregningspriser, siger auktionsmester Jes Holm Sørensen fra Hanstholm Fiskeauktion. - Vi deler visionen om Hanstholm Havn som en central spiller i europæisk sammenhæng og går ind i dette projekt ud fra den betragtning, at det er opnåeligt inden for en kort årrække.

Han peger endvidere på mulighederne for at tiltrække international fiske- og forarbejdningsindustri som et incitament til at investere i Hanstholm Havn og bakkes op af Jan Hansen, som er formand for Hanstholm Fiskeriforening:

- Hanstholm Havn har allerede i dag en markant position på konsumfiskeriområdet, men er også i konkurrence med andre danske og internationale havne om at tiltrække landinger. Derfor er det vigtigt at tænke fremad og imødegå de krav og ønsker, som kunderne vil have til Hanstholm Havn nu og i fremtiden. Vores interesser er naturligvis bl.a. - ligesom Hanstholm Havn - lokal beskæftigelse og dansk eksport, og det er vi med til at sikre ved at levere fremtidens løsninger til håndtering af fisk, siger han.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Niels Clemensen, adm. direktør Hanstholm Havn, tlf: 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk