Arbejdet er startet

Arbejdet med udvidelse af havnen er så småt ved at blive synligt både til lands og til vands. De østligste 15 meter af bølgemuren er under nedbrydning, så arbejdet med etablering af arbejdsavnen kan påbegyndes. Bøjerne der markerer arbejdsområdet, er allerede udlagt i forhavnen.

Etablering af arbejdsområde i den vestlige ende af havnen er i fuld gang og de første entrepenørmaskiner er ankommet.