Ændret adgangsforhold ved kaj 64 og kaj 85

I forbindelse etablering af den østlige mole etableres der på kaj 64 en opdeling, så entreprenørmaskinerne og anden færdsel sker adskilt.

Adskillelsen sker ved etablering af et hegn langs den hvide linje på fotoet. Den højre side er forbeholdt entreprenørmaskiner og der må ikke forekomme gående trafik, hvor disse fjernes.

Kaj 85 vil fra marts måned 2018 blive anvendt som arbejdshavn, hvorfor adgangen til denne lukkes.

Der etableres dog en vendeplads for brugerne af kajen.

Adgangsforholdene vil blive skiltet som angivet på skilteplanen

Klik her for download af skilteplan