Årsregnskab 2017:
Hanstholm Havn fortsætter vækststime


Danmarks største havn inden for konsumfisk fik endnu et rekordår i 2017. Den samlede værdi af alt landet fisk rundede 1 milliard kroner, og
havnens bruttofortjeneste blev den højeste nogensinde. Havnen forbereder sig nu på ny vækstfase, mens havneudvidelsen pågår.


Det var en tilfreds bestyrelse, der på dagens bestyrelsesmøde godkendte Hanstholm Havns årsregnskab for 2017. Bruttofortjenesten blev på 26,8 millioner kroner mod 25,1 millioner kroner i 2016 svarende til en fremgang på 7 procent. Bundlinjen efter afskrivninger faldt med 2 procent sammenlignet med rekordåret 2016 til 9,8 millioner kroner i 2017. Det marginale fald i indtjeningen skal ses som en naturlig følge af de investeringer, som Hanstholm Havn foretager i forbindelse med den omfattende havneudvidelse og forbedringer af eksisterende anlæg, ligesom en forretningsstrategisk styrkelse af organisationen gør sig gældende:

- 2017 blev et af de absolut vigtigste år i havnens 50-årige historie. I jubilæumsåret fik vi gennemført et meget omfattende udbud og igangsat vores store havneudvidelse til godt 500 millioner kroner. Dermed har vi efter flere års tilløb bevist, at vi kan og vil investere i fremtiden, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard og fortsætter: - Samtidig har vi bygget ovenpå havnens organiske udvikling gennem nye investeringer og nye tiltag, og vores kerneforretning - fisk - har rundet 1 milliard kroner i årlig landingsværdi.

Fisk for 1,03 milliarder kroner i 2017
Hanstholm Havn fik i 2017 cementeret sin position som Danmarks og en af Nordeuropas største havne inden for konsumfisk. Den samlede værdi af de landede konsumfisk blev på 683 millioner kroner. Hertil kommer konsumfisk, som landes i andre havne, men som køres med lastbil til Hanstholm Havn for salg på Hanstholm Fiskeauktion, der har landets højeste auktionspriser. Værdien af dette udgør 101 millioner kroner.

Det er imidlertid industrifiskeriet, der tegner sig for den største stigning. Her steg mængden med ikke mindre end 70 procent fra 119.887 ton i 2016 til 204.756 ton i 2017. Denne stigning kan først og fremmest henføres til de gunstige vilkår, som tobisfiskeriet havde i 2017. Trods den store mængdestigning faldt den samlede værdi fra 261 millioner kroner i 2016 til 240 millioner kroner i 2017. Det skyldes, at de gennemsnitlige indhandlingspriser faldt fra 2,1 kroner per kilo i 2016 til 1,2 kroner i 2017.

Endelig steg også mængden af gods håndteret over kaj i Hanstholm fra 212.550 ton i 2016 til 274.048 ton svarende til en stigning på 29 procent. Det er især mængderne af træ, fiskemel, søral og træpiller, der har udviklet sig positivt.

Højt investeringsniveau skal booste væksten
Hanstholm Havn har en målsætning om at være Nordeuropas førende konsumfiskerihavn. Det skal havneudvidelsen, der blandt andet omfatter nye ydermoler, øget dybde i havnen og mere end 150.000 kvadratmeter nye baglandsarealser, være med til at sikre. Bestyrelsen kunne på dagens bestyrelsesmøde konstatere, at det store anlægsprojekt følger planen – både budget- og tidsmæssigt.

Sideløbende med den store havneudvidelse investerer havnen løbende i forbedring og optimering af forholdene for havnens virksomheder. I 2017 blev en ny kombineret multi- og kassehal taget i brug, og generelt er havnens investeringsniveau stigende. Investeringsaktiviteten i 2017 blev på hele 25,7 millioner kroner mod 11,8 millioner kroner i 2016.

Positive forventninger til 2018
Dagens møde i bestyrelsen for Hanstholm Havn markerer også afslutningen på den fireårige bestyrelsesperiode.

- Bestyrelsen har i tæt samspil med Hanstholm Havns ledelse en stor del af æren for, at vi er nået så langt, som vi er i denne bestyrelsesperiode. Nu ser vi frem mod en ny bestyrelsesperiode, der bliver mindst lige så spændende som den forrige, siger Martin Vestergaard og fortsætter: - Den overordnede masterplan for havnen fortsætter, og nu skal vi i højere grad koncentrere os om at løfte aktivitetsniveauet, så vi er klar til sommeren 2020, hvor havneudvidelsen står færdig. Her har vi allerede iværksat en lang række aktiviteter, som skal funderes yderligere i 2018.

Et af initiativerne er etablering af et serviceklyngenetværk – Hanstholm Maritime Service Network, hvor der vil være stiftende generalforsamling i sommeren 2018. Hanstholm Havn arbejder også med planer om etablering af nye state-of-the-art auktionsfaciliteter.

Hanstholm Havn forventer et regnskab for 2018 på niveau med 2017.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

- Martin Vestergaard, bestyrelsesformand Hanstholm Havn, tlf. 28 11 99 32 eller martinhesnaes@gmail.com

- Niels Clemensen, adm. direktør Hanstholm Havn, tlf. 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk