Ændring i havnens besejlingsforhold - markeret med bøjer

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med havnebyggeriet vil blive foretaget en ændring i havnens indsejling, hvor et arbejdsområde for nye moler (Øst- og Vestmole) vil blive markeret med bøjer. Ligeledes vil der være granitsten under vandet i arbejdsområdet, hvor de nye ydermoler opføres.

I den forbindelse gør vi ligeledes opmærksom på, at besejlingsforholdene bliver som i den færdige havn.

Der vil snarest blive udlagt bøjer, og placeringen af disse fremgår på nedenstående kort.

For yderligere information, kontakt venligst Havnevagten på telefon:

+45 96 55 07 13 eller på VHF: Kanal 12.

Tryk her for at downloade kortet

Moler bjer tegning-