PRESSEMEDDELELSE

Hanstholm Havn
Hanstholm, torsdag den 17. maj 2018

Flere norske fiskere til Hanstholm

Antallet af norske anløb til Hanstholm Havn er steget med knap 20 procent det seneste år. Det skyldes først og fremmest de høje salgspriser og en kort afstand fra Nordsøen og Norge. Nu skal en omfattende havneudvidelse og øget vanddybde tiltrække endnu flere norske fiskere.

I 2017 foretog danske og udenlandske skibe landinger i Hanstholm Havn for en samlet værdi af ikke mindre end 1,03 milliarder kroner. Dermed er Hanstholm Havn en af Nordens største fiskerihavne, og det skyldes ikke mindst de mange norske anløb, som alene det seneste år er steget med knap 20 procent. Hanstholm Havn har en perfekt beliggenhed for norske skibe, der fisker i Nordsøen, og tilbyder derudover nogle af de højeste priser på kontinentet:

- Hver dag bliver der landet mere end 500 tons fisk i Hanstholm, og vi har opkøbere fra hele Europa repræsenteret på auktionen for konsumfisk. Hertil kommer industrifisk, som vi naturligvis også har aftagere af, forklarer Forretningsudvikler Rasmus Buchardt Sørensen fra Hanstholm Havn og fortsætter:

- En stigende andel af vores landinger kommer fra norske både. Det er der mange grunde til. Placeringen tættest på Nordsøen og Norge er en grund. De høje priser er en anden. Derudover ser vi en tendens til, at flere og flere norske skibe får serviceret deres skibe, mens de er i Hanstholm, da servicering her er absolut konkurrencedygtig med Norge.

Hanstholm Havn er særlig stærk inden for konsumfisk, og på havnen i Hanstholm ligger Danmarks største fiskeauktion, der omsætter for mere end DKK 600 millioner om året. En stor andel af omsætningen kommer fra bæredygtighedscertificerede MSC-fisk. Fisk fra Hanstholm Fiskeauktion afsættes hver dag via et stort, forgrenet netværk til kunder overalt i Europa, og det er en fast regel, at den friske, ferske fisk fra Hanstholm Fiskeauktion kan være fremme på alle destinationer i EU inden for 24 timer efter salget:

- Hanstholm Fiskeauktion er en af vores største aktiver. Den bliver drevet meget professionelt, og fiskerne er sikre på at få nogle af Europas bedste afsætningspriser, fortsætter Rasmus Buchardt Sørensen

Hanstholm Havn aftager også en stigende mængde industrifisk. Det er fortrinsvis pelagiske proteinfisk som blåhvilling, tobis og brisling,der hentes ind over kajen. Aftageren er FF Skagen, der er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie.

Udvidelse skal tiltrække endnu flere nordmænd
En stor andel af den konsumfisk, der lander på Hanstholm Fiskeauktion, kommer fra norske fiskere, og Hanstholm har ifølge auktionsmester Jes Holm Sørensen et godt forhold til nordmændene:

- Vi har et godt og mangeårigt samarbejde med en lang række norske fiskere, og de er generelt glade for Hanstholm. Det skyldes blandt andet vores beliggenhed og vores høje priser på auktionen, forklarer Jes Holm Sørensen og fortsætter: - I dag leverer de norske fiskere knap 20 procent af de samlede mængder, der lander hos os.

Hanstholm Havn vil gerne tiltrække endnu flere norske fiskere, og det skal den omfattende havneudvidelse bidrage til. Udvidelsen har et budget på godt DKK 500 millioner kroner og skal løfte Hanstholm Havn op blandt Europas førende inden for håndtering af konsumfisk.

Havneudvidelsen indebærer blandt andet nye yder- og indermoler og mere end 150.000 kvadratmeter nye baglandsarealser. Derudover øges vanddybden til 11 meter i indsejlingen og 10 meter i det nye havnebassin:

- Det har været et stort ønske fra fiskerne at få større vanddybde, og det har vi naturligvis lyttet til. Skibene bliver større og større og stikker også dybere og dybere. Med havneudvidelsen får vi mulighed for at vækste endnu mere, og vi håber naturligvis, at vi fremadrettet kan tiltrække endnu flere norske skibe, pointerer han.

Selvom udvidelsen først skal stå færdig i 2020 har en stor sandpumper allerede været i gang med at øge vanddybden, da store mængder sand skal anvendes til opfyldning af de nye baglandsarealer.

I det hele taget justeres udvidelsesplanerne løbende efterhånden som behovene ændrer sig. Det er blandt andet sket i forbindelse med etablering af baglandsarealet mod vest, hvor den oprindelige VVM-tilladelse nu er blevet tilpasset det konkrete udvidelsesprojekt. Den oprindelige ansøgning omfattede et større areal end det aktuelle projekt, ligesom et areal, der ikke var formålsbestemt, nu ønskes anvendt til oplagring af materialer under anlægsperioden. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilladelse til den ansøgte projektændring og vurderet, at projektet falder uden for VVM-reglerne i bekendtgørelse nr. 450 af 08/05/2017 – og derfor kan igangsættes uden yderligere miljøvurderinger.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Adm. direktør Niels Clemensen, Hanstholm Havn, tlf. dir. 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk
  • Forretningsudvikler Rasmus Buchardt Sørensen, Hanstholm Havn, tlf. dir. +45 21 46 14 19 eller rbs@portofhanstholm.dk
  • Auktionsmester Jes Holm Sørensen, Hanstholm Fiskeauktion, tlf. 96 550 660 eller jes@hanstholmfiskeauktion.dk
  • Presseservice: Esben Lind, Publicity, tlf. dir. +45 2514 5816 eller esben@publicity.dk.