Hanstholm Havns bestyrelse. Fra venstre: Helle Freundlich Andersen, Martin Vestergaard (formand), Niels Clemensen (direktør), Jan N. Hansen, Peter Skjærbæk, Kirsten Hede, Rikke Pihl Andersen og Ulla Vestergaard. Foto: Ole Iversen

PRESSEMEDDELELSE

Hanstholm Havn
Hanstholm, fredag den 1. juni 2018

Ny bestyrelse og ny fase for Hanstholm Havn

Den nye bestyrelse for Hanstholm Havn har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde i går. Det markerer samtidig havnens indtræden i næste fase af udvidelses- og vækstplanen.

Aktivitetsniveauet på Hanstholm Havn er større end nogensinde. Et stort antal entreprenørmaskiner til lands og til vands, som er i gang med den store havneudvidelse, arbejder side om side med fiskere fra ind- og udland, som lander en stigende mængde fisk. Trods rekordhøje fangster i 2017 fortsætter antallet af landinger i Hanstholm nemlig med at stige. I årets første fire måneder er værdigrundlaget for landingerne steget fra godt 293 millioner kroner til godt 302 millioner kroner i perioden – svarende til en stigning på 3,1 procent. Her er det særligt havnens primære forretningsområde, konsumfisk, der går frem:

- Det er glædeligt at konstatere, at vi holder momentum både i forhold til den omfattende havneudvidelse og vores primære driftsaktiviteter. Havneudvidelsen forløber planmæssigt og har været begunstiget af et usædvanligt godt vejr. Samtidig kan vi se en tilgang i antallet af fiskere, der vælger at lande deres fisk i Hanstholm, og det lover godt for fremtiden, hvor vi kan tilbyde endnu bedre forhold for vores kunder, blandt andet med øget vanddybde, roligere indsejlingsforhold, et optimeret servicesetup, planer for forbedring af havnens køleauktionsfaciliteter mv., forklarer bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, Martin Vestergaard.

Han siger supplerende, at Hanstholm Havn således fortsat konsoliderer sig som Danmarks største fiskerihavn inden for konsumfisk, og at visionen om at være Europas førende havn inden for håndtering af konsumfisk er intakt.


Ny bestyrelse og ny fase
Martin Vestergaard kunne således på gårsdagens bestyrelsesmøde aflægge en særdeles positiv rapport om havnens tilstand. Mødet var det første i den nye bestyrelse for havnen, der skal konstituere sig hver fjerde år.

I den nye bestyrelse fortsætter Martin Vestergaard som formand, mens den nye borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard indtræder som nyt fast bestyrelsesmedlem og næstformand. Et andet nyt medlem er Helle Freundlich Andersen, der indtræder til fordel for Torben Juul-Olsen. Derudover bliver Susanne Kruse Sørensen, der er CEO hos Business Vordingborg A/S, ny suppleant.

Helle Freundlich Andersen har siden 2011 været adm. direktør hos ejendomsudviklingsselskabet Exxit 59 A/S i Vejle og skal bidrage med sin store erfaring inden for investeringer og udvikling:

- Mens den vigtigste opgave for den tidligere bestyrelse har været at sikre, at havneudvidelsen faldt på plads, vil den vigtigste opgave for den kommende bestyrelse være at sikre positionering, investeringer og vækst. Derfor markerer bestyrelsesmødet ikke bare konstitueringen af en ny bestyrelse, men også en ny fase for havnen. Om to år står vi med en helt ny havn, og det er vi godt i gang med at forberede os til, fortsætter Martin Vestergaard.


Tiltrækning af investorer fra ind- og udland
Og dialogprocessen med potentielle investorer er allerede godt i gang. Ifølge Martin Vestergaard og havnedirektør Niels Clemensen forhandles med både nuværende Hanstholm-virksomheder og potentielle nye om leje af de nye havnearealer. I bedste fald kan de første kontrakter offentliggøres i indeværende år:

- Vi må sige, at vi er blevet positivt overraskede over den interesse, som en lang række investorer fra ind- og udland har vist os. Lige nu er vi langt i dialog med en håndfuld seriøse virksomheder, der ønsker enten at udvide eller etablere sig på Hanstholm Havn. Det viser os, at timingen er god, at vi har et attraktivt produkt, og at troen på havnens fremtid er stor, slutter Martin Vestergaard.

Ny bestyrelse for Hanstholm Havn

 • Martin Vestergaard (formand)
 • Ulla Vestergaard (næstformand)
 • Helle Freundlich Andersen
 • Kirsten Hede
 • Jan N. Hansen
 • Peter Skjærbæk
 • Rikke Pihl Andersen (personalerepræsentant

 • Susanne Kruse Sørensen (suppleant)

 

Fakta om Hanstholm Havn og havneudvidelsen
I 1917 blev det vedtaget, at der skulle anlægges havne i Hirtshals og Hanstholm. Hanstholm nåede dog kun at bygge to moler (Roshage Mole og den eksisterende vestlige mole), inden den tyske besættelsesmagt overtog stedet. Først i 1960 blev der fremsat et endeligt lovforslag om etablering af en kombineret fiskeri- og trafikhavn i Hanstholm. I 1967 blev havnen taget i brug af fiskere, og i 1970 var den bygget helt færdig. Havnen blev efterfølgende udvidet første gang i 1970'erne og igen i 1980'erne.

I dag har Hanstholm Havn en vision om at være Europas førende havn inden for håndtering af konsumfisk. Havnen har været inde i en meget positiv udvikling de seneste år med tocifrede vækstrater. Det betyder, at kapaciteten for store dele af havnen er opbrugt, og at havneudvidelsen er tiltrængt. Konkret består havneudvidelsen af:

 • Ny ydermole mod vest, der beskytter indsejlingen og give en mere rolig indsejling.
 • Ny mole, der giver adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn.
 • 130.000 kvadratmeter nye baglandsarealer.
 • 30.000 kvadratmeter arbejdshavn, der efterfølgende omdannes til baglandsareal.
 • Øget vanddybde på 11 meter i indsejlingen og 10 meter i nyt havnebassin samt mulighed for yderligere en meters dybde i havnebassinet.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst: