Hanstholm Havn søger ny havneassistent/lods til ansættelse pr. 1. oktober 2018


Havneassistenten/ lods indgår udover lodsopgaverne i havneopsynet, som betjener havnens kunder og varetager ordensmæssige og maritime opgaver m.v. Havneopsynet består udover lederen af 6 medarbejdere, som i fællesskab dækker havnens døgnvagt, hvorfor en del af arbejdstiden vil være nat- og weekendarbejde

Arbejdsopgaver

- medvirke til en hensigtsmæssig og smidig afvikling af den daglige trafik på havnen

- påse overholdelsen af havnens særlige bestemmelser

- kundekontakt til havnens brugere

- tilvejebringelse af grundlaget for faktureringen

- varetage havnens sikkerhed på vand og land med ansvar overfor havnens PSO

- deltage som bådfører på havnens lodsbåd i forbindelse med lodsopgaver

- deltage i lodsopgaver sammen med havnens 2 andre lodser

- Samarbejde med havnens servicegård i forbindelse med forskellige opgaver, herunder oprydning på havnens arealer.


Personprofil

Der vil blive lagt vægt på, at du er udadvendt og besidder evnen til at samarbejde på alle niveauer, samt har et naturligt overblik, som gør dig i stand til at håndtere mange forskellige arbejdsopgaver samtidigt også i pressede situationer. Du skal desuden kunne arbejde selvstændigt, og kunne tage ansvar og træffe beslutninger indenfor aftalte rammer. En professionel indstilling til dit arbejde og have en god arbejdsmoral


Kvalifikationer

Ved besættelsen af stillingen vil der blive lagt vægt på følgende kvalifikationer og uddannelser:

- at du har en navigatøruddannelse

- at du har gode sprogkundskaber i engelsk og gerne tysk

- at du har kørekort

- minimum ROC certifikat


Hanstholm havn tilbyder et spændende og meget varieret job på en dynamisk havn i rivende udvikling, og som er det centrale omdrejningspunkt for hele lokalområdet. Desuden mulighed for selv at være med til at præge jobbet

Fast løn efter kvalifikationer jf. overenskomst med Søfartens Ledere.
Herudover ydes tillæg for nat- og weekendarbejde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til maritim chef
Klaus B. Hansen på telefon 96 55 07 10.

Ansøgning

Ansøgningen mærket "Havneopsyn" bilagt kopi af eksamensbeviser/ sønæringsbevis mv.

Hanstholm Havn
Auktionsgade 39
7730 Hanstholm

Eller på mail til Klaus Borg Hansen: kh@portofhanstholm.dk

Hanstholm Havn drives som en kommunal selvstyrehavn. Hanstholm Havn er landets største fiskerihavn, og er i stadig udvikling også indenfor trafik og transportområdet.

Havnens udvikling har en stor betydning for erhvervsudviklingen i lokalområdet og for regionen.

Klik her for at downloade/gemme stillingsopslaget