Vinterforberedelser på byggepladsen

En lang og varm sommer er forbi, og efterårets vejrrusk er begyndt at gøre sit indtog. Det betyder, at udvidelsesarbejdet går ind i en ny fase henover vinteren 2018/19. Samtidig runder arbejdet snart sit første år, da første spadestik blev taget d. 8. november 2017.

I løbet af 2018 er den såkaldte multiterminal, der i byggeperioden fungerer som arbejdshavn, blevet etableret, og opbygningen af de nye moler er nået langt. Med vinterens komme lukkes dele af pladsen ned, mens arbejdet fortsætter på andre elementer.

Vestmole vinterlukkes
Med den kommende vintersæson er udvidelsesarbejdet nu på vej ind i en ny sæson, hvor dele af arbejdet bliver sat på pause. Det gælder vestmolen, der vil blive omsluttet af store firkantede betonblokke, der tidligere har fungeret som stenkastningsmole ved Kuttergade i den østlige ende af havnen. Herefter ses der frem til, at vestmolen "pakkes ud", og udbygningsarbejdet genoptages om godt et halvt år, i april 2019.

Test i bølgelaboratorium
Den kommende vestmole er netop blevet færdigtestet i et bølgelaboratorium på Aalborg Universitet i størrelsen ca. 1:50. Årsagen til testarbejdet er, at der er målt en større vanddybde, da havet omkring indsejlingen er et meget dynamisk område. Derudover er moledesignet blevet udsat for forskellige stormscenarier med bl.a. en "100-års-bølge" - det vil sige en bølge, der forekommer én gang hver 100. år. Testarbejdet viser, at der er lavet en holdbar konstruktion, og eventuelle justeringer er derfor målrettet udbygningen af det sidste molestykke, som går i gang til foråret.

Østmole færdiggøres
Henover efteråret og vinteren 2018/2019 fortsætter arbejdet på østmolen, hvor det forventes, at de to moleender vil nå hinanden i løbet af november. Når molen er i ét stykke, vil flere sten blive lagt ovenpå, så den når sin fulde højde på ca. 6 m over havoverfladen. Herefter begynder arbejdet med at fjerne eksisterende sænkekasser fra den gamle/eksisterende østmole, og dermed starter nedbrydningen af en del af den gamle østmole, som skal fjernes for at skabe åbningen til det kommende bassin og det nye, store baglandsareal.

Flere cubipods ankommet
I sidste uge, d. 18. september, ankom endnu en pram med cubipods - sejlet hertil fra Aarsleffs eget betonværk i Polen, hvor de store bølgebrydere bliver fremstillet. Med en leverance på 566 stk. á 15 tons og en enkelt á 30 tons, er der nu ankommet 1130 stk. á 15 tons. Det svarer til omkring halvdelen af den mængde, der skal bruges i denne størrelsesskala. Dertil kommer en stor mængde granitsten, som sejles hertil fra Norge og Sverige, hvor der indtil videre er ankommet mere end 600.000 tons.

Løbende materialelevering
Vinterlukningen af dele af udvidelsesarbejdet betyder ikke, at materialeleverancerne stopper. Henover vinteren vil udvidelsesarbejdet løbende blive forsynet med nye byggematerialer. På den måde opbygges et lager, som står klar til forårets store byggeaktivitet, når sæsonen starter i april, hvor færdigbygningen af vestmolen bl.a. går i gang.

 

Udvidelsesarbejde

Udvidelsesarbejde på Hanstholm Havn. Foto: Ole Iversen

Moletest

Model af den kommende vestmole i bølgelaboratorium på Aalborg Universitet

Cubipods

Ny levering af cubipods d. 18. september - sejlet hertil fra Polen