PRESSEMEDDELELSE

Hanstholm Havn
Hanstholm, onsdag den 14. november 2018

Danmarks største fiskeriauktion skal nu være endnu større

Hanstholm Havn, som er Danmarks største konsumfiskerihavn, forbereder sig netop nu på udsigten til fortsat stigende mængder konsumfisk, som ventes at skabe ekstra muligheder for Hanstholm Fiskeauktion. Havnens bestyrelse har derfor besluttet at udbygge og optimere havnens køleauktionsfaciliteter for et tocifret millionbeløb.

Hanstholm skal forblive en konkurrencedygtig fiskerihavn, og derfor har havnen nu sat kurs mod titlen som Europas førende havn for konsumfisk. Med en årlig landingsvægt på over 39.000 tons konsumfisk til en værdi af knap 700 millioner kroner er havnens mål, at modtagelsen af konsumfisk vil være øget med 10 % i 2025, som er fem år efter, at den omfattende havneudvidelse står færdig.

En stor andel af den landede fisk bliver solgt på Hanstholm Fiskeauktion, der med en årlig omsætning på over 600 millioner kroner er et centralt led i fiskens rejse fra hav til forbruger. Det er derfor nødvendigt at fremtidssikre havnens køleauktionsfaciliteter for fortsat at sikre de optimale rammer for håndtering af en stigende volumen af fisk i en ubrudt kølekæde.

Sideløbende med havneudvidelsen – og i forlængelse af de seneste års investeringer i blandt andet en ny kassehal, forstærkede pullerter til trawlere og ny kajbelægning – har havnens bestyrelse nu rettet fokus mod en opgradering af faciliteterne:

- En opgradering af havnens køleauktionsfaciliteter skal fastholde og sikre havnens vækstposition. Hanstholm Havn er landets førende på det vigtige marked for konsumfisk og huser samtidig Danmarks største fiskeauktion. Derudover har havnen en ideel beliggenhed med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen. Optimerede faciliteter til håndtering af konsumfisk er derfor et must for havnens fortsatte udvikling og positionering, lyder det fra bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Nye muligheder og aktiviteter
De nye køleauktionsfaciliteter omfatter investeringer for et tocifret millionbeløb til opførelse af en helt ny hal, som skal binde de eksisterende auktionshaller 1 og 4 sammen, samt en eksportsluse til lastbiler, der vil optimere transporten til og fra auktionen. Projektet åbner samtidig op for at ekspedere fiskeskibe på kaj 17, hvorfra fisken kan køres direkte ind i de nye haller. Det skyldes ikke blot designet af de nye faciliteter, men også designet af havnen, da de nye ydermoler vil skabe mere ro i havnen.

Grundet sammenbygningen af hal 1 og hal 4 vil Auktionsgade blive lukket for gennemkørsel, ligesom den gamle færgepassagerterminal på Coastergade vil blive nedrevet for at skabe parkeringspladser til auktionen og ansatte i de omkringliggende virksomheder.

Projektet, der skal sikre Hanstholm Havns fortsatte vækst og skabe de rette betingelser for at drive forretning på havnen, er resultatet af et arbejde i en nedsat projektgruppe bestående af Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Thorkil Grøns Samlecentral, Hanstholm Fiskeriforening, Qfish og det rådgivende konsulentfirma Rambøll. Projektgruppen har blandt andet været på studietur til Urk og Boulogne for at lade sig inspirere til designet af de nye køleauktionsfaciliteter.

Opbakning fra havnens brugere
Havnens vækstambitioner kan kun realiseres i samspil med havnens brugere, hvor Hanstholm Fiskeauktion spiller en central rolle som bindeled mellem fiskere og eksportører:

- Med den kommende havneudvidelse og de konstante tilførsler af konsumfisk kan jeg kun se, at projektet vil gavne hele havnen. Jeg synes, at det er en rigtig god idé og den bedste løsning med de muligheder, vi har, udtaler fiskeauktionsmester Jes Holm Sørensen og fortsætter: Hanstholm Fiskeauktion fungerer som leverandør til store dele af fiskeindustrien – først og fremmest her i Hanstholm, men bestemt også i hele Europa. Derfor er det vigtigt, at vi her i Hanstholm forbliver en attraktiv landingshavn med faciliteter, der modsvarer nutidens behov. Fiskeeksportørerne har brug for store mængder kvalitetsfisk til aftagere på hele det europæiske marked, hvorfor en effektiv distribution og en ubrudt kølekæde betyder alt.

Hanstholm Fiskeriforening og Thorkil Grøns Samlecentral yder også stor opbakning til projektet, da de nye faciliteter vil sikre havnens fortsatte udvikling og samtidig optimere håndteringen af de stigende mængder:

- Hanstholm Fiskeriforening har eksisteret i mere end 100 år, sideløbende med udviklingen af fiskeriet ved Hanstholm – fra det tidlige kystfiskeri til udviklingen og ibrugtagningen af havnen for godt 50 år siden. Den igangværende havneudvidelse har stor betydning for fiskeriet og tiltrækningen af såvel danske som internationale fartøjer, og det er derfor væsentligt, at havens køleauktionsfaciliteter følger med udviklingen, siger formand for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen.

- Som samlecentral på Hanstholm Havn mærker vi tydeligt, at mængden af konsumfisk er stigende, og derfor er tidspunktet netop nu, parallelt med havneudvidelsen, det helt rigtige for optimering af faciliteterne. Vi bakker derfor op om det fremtidssikrede design, som vil gavne såvel havnen som de enkelte virksomheder, fortæller medejer af Thorkil Grøns Samlecentral, Anders Stenumgaard.

De nye køleauktionsfaciliteter skal stå klar sammen med den nye havn i 2020. Projektet sendes derfor i udbud i januar 2019 med henblik på igangsættelse i starten af det nye år.

Kleauktionsprojekt

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Martin Vestergaard, bestyrelsesformand Hanstholm Havn, tlf. 28 11 99 32 eller martinhesnaes@gmail.com
  • Niels Clemensen, adm. direktør Hanstholm Havn, tlf. 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk
  • Presseservice: Publicity PR & Kommunikation, Marie Boye, tlf. dir. 22 71 02 62 eller marie@publicity.dk