Fokus på at mindske gener ifm. havnebyggeri

Udvidelsen af Hanstholm Havn indebærer mange forskellige processer. I øjeblikket foregår opfyldning af det store baglandsareal mod øst, hvilket kan medføre sandfygning, og i forbindelse med et kommende nedbrydningsarbejde på den gamle Østmole kan der forekomme rystelser. Der arbejdes derfor på at mindske gener mest muligt.

Rystelser ifm. nedbrydning af sænkekasser

Fra og med udgangen af uge 4 - og de følgende uger frem - kan der forekomme mindre rystelser på Hanstholm Havn i forbindelse med nedbrydning af de gamle sænkekasser på Østmolen.

På de nærmeste bygninger og forskellige andre steder i Hanstholm vil der blive monteret vibrationsmålere, som gør det muligt at registrere rystelserne, så der, om nødvendigt, kan foretages yderligere tiltag for at begrænse rystelserne.

Klik her for at læse artikel om nedbrydningen af de gamle sænkekasser

Bigballer skal bremse sandfygning
Havnens kommende, store baglandsareal på 135.000 kvadratmeter bliver i øjeblikket fyldt op med sand, der pumpes ind – og på den måde transformerer et tidligere havområde til land. Samme metode blev benyttet, da Aarsleffs såkaldte 'arbejdshavn', der senere har til hensigt at tjene som multiterminal, blev opfyldt i foråret 2018 vest for havnens indsejling.

Arbejdet med planering af de store mængder sand kan imidlertid føre til sandfygning på blæsende dage, og derfor har entreprenørfirmaet, der står for havneudvidelsen – Per Aarsleff A/S – nu opsat en række bigballer ved det kommende baglandsareal, som har til formål at dæmpe sandfygningen i havnens østlige område.

Halmballer-til-sandafskrmning---sidebillede