Udbud af koncessionsaftale på drift af Hanstholm Havns tankanlæg

Hanstholm Havn udbyder for en 10-årig koncessionsperiode driften af havnens tanklager.

Adgang til udbudsmaterialet kan rekvireres ved at sende en mail til: info@portofhanstholm.dk med følgende oplysninger:

  • Firmanavn
  • Adresse
  • E-mail-adresse(r) og navne på personer, der skal have adgang til materialet
  • Telefonnummer på kontaktperson

Adgang til udbudsmaterialet vil ske gennem Hanstholm Havns projektweb, hvortil brugere inviteres via e-mail.

Supplerende oplysninger i udbudsfasen vil blive offentliggjort på projektweb.

Tanklager