Ændring af Auktionsgade på Hanstholm Havn: Lukning for gennemkørsel

Lukningen skyldes, at der er behov for arealet i forbindelse med en forestående udvidelse af havnens køleauktionsfaciliteter, som indebærer en sammenbygning af to auktionshaller - hal 1 og hal 4 - samt opførelse af et slusehus til lastbiler hen over Auktionsgade.

Fremadrettet vil gennemkørsel derfor ikke være muligt, og ærindekørsel i den nordlige ende af Auktionsgade vil derfor gå via kajgaderne.

Formålet med udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter er at opnå et bedre flow i auktionen og dermed sikre, at faciliteterne er klar til fremtidig vækst med en stigende mængde konsumfisk.

Køleauktionsprojektet ventes at vare fra april 2019 til april 2020.

Lukningen af Auktionsgade vil være permanent gældende fra april 2019.

Ved spørgsmål, kontakt venligst Teknisk chef ved Hanstholm Havn, Peter Nymann:
Telefon: 41 67 69 14. E-mail: pny@portofhanstholm.dk

 Kleauktionsprojekt visualisering