Fibigers Gade: Vigepligtsforhold ændret

Vi gør opmærksom på, at vigepligtsforholdene på Fibigers Gade (7730 Hanstholm) er ændret af hensyn til færdselssikkerhed samt som følge af et brugerønske.

Fibigers Gade har hidtil været gennemgående, men fremover er der ubetinget vigepligt i samtlige kryds på Fibigers Gade.

Der er opstillet skilte.

Fibigers-Gade sidebillede

Yderligere gør vi opmærksom på, at der fra primo juni vil være ændrede vejforhold på Auktionsgade i forbindelse med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter.

Nærmere information herom vil blive givet.