Havneudvidelse: Status på projektet - maj 2019

Udvidelsesarbejdet skrider godt frem og er nu nået så langt, at omfanget af Hanstholm Havn 'version 2.0' fornemmes tydeligt. Læs her, hvad der sker netop nu, og hvordan det vil forløbe, når det store molehoved til havnens nye vestmole ankommer.

Havnens nye vestmole buldrer frem
Udbygningen af havnens nye vestmole er godt i gang efter nedlukningen henover vinteren. Ud af de samlede 400 meter mangler nu omkring 140 foruden det store molehoved, der skal agere 'kronen på værket'.

Når vestmolen er i fuld længde, vil de yderste 180 meter blive forstærket med store cubipods på begge sider á hhv. 15, 22, 30 og 33 tons, hvor de to største kategorier vil blive placeret helt ude ved molehovedet – og desuden få selskab af en række store, firkantede betonblokke.

Parallelt med udbygningen af molen arbejder Aarsleff netop nu med opbygningen af den gruspude, som det store molehoved skal placeres på, når det ankommer til Hanstholm. Først når molehovedet er installeret, vil molen slutte sig omkring det, og derfor vil molehovedet indtil da syne adskilt fra den resterende mole.

Aarsleffs største betonkonstruktion
Det store molehoved er omtrent på størrelse med en håndboldbane, og ankomsten til Hanstholm ventes at blive i slutningen af juni. Installationen kræver dog det rette vejrvindue med 36 timers godt vejr, og derfor kendes den præcise dato endnu ikke.

Støbningen af det store molehoved startede i Polen i september 2018, og transporten til Hanstholm foregår på den samme pram, som molehovedet er bygget på. Undervejs bliver det 16,3 meter høje molehoved frigjort fra prammen i Aalbæk, hvorefter det kan flyde og slæbes videre til Hanstholm.

Under installationen i Hanstholm Havn vil havnen være lukket i cirka et døgn. Lukningen skyldes, at der vil være meget trafik under monteringen, og at der skal installeres tre styks anker for at sikre den rette positionering. Monteringen vil foregå med hjælp fra tre slæbebåde, der navigerer molehovedet på plads, hvorefter konstruktionen sænkes med vandpumper og fyldes med 9.500 kubikmeter sand.

Molehovedet til Hanstholm Havn er den største konstruktion i beton, som Per Aarsleff A/S nogensinde har bygget.

Læs flere facts om det store molehoved her.

Spuns til ny kaj opdeler bassin og bagland
Arbejdet med at sætte spuns til havnens nye kaj på 350 meter, der afgrænser det nye baglandsareal fra det nye, store havnebassin, er gået stærkt, og der er nu sat hele vejen tværs over det nye havneareal – fra den gamle tværmole til den nye østmole. På indersiden af spunsen er der etableret en adgangsvej til at sætte ankerspuns forud for det afsluttende arbejde.

Det bagvedliggende store baglandsareal, som bliver i alt 135.000 kvadratmeter, efterlader efterhånden ikke meget synligt vand fra arealets tidligere status som vandområde. Området rummer nu hele 370.000 kubikmeter indpumpet sand.

Arbejdet med opbygningen af det store baglandsareal er således over halvvejs og skaber derfor en tydelig fornemmelse for det nye havneareals kommende sammenhæng med den øvrige havn. Når arealet er færdigt, vil der blive etableret en tilkørselsvej, som kobles på den vestlige ende af Nordre Strandvej.

Nye dronebilleder fra medio maj 2019:

Havneudvidelse maj2019 1

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 4

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 3

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 5

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 6

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 7

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 9

Foto: Streamfactory

Havneudvidelse maj2019 10

Foto: Streamfactory