Hanstholm Havn sætter fokus på affald for bedre håndtering og genanvendelse

Hanstholm Havn har de senere år arbejdet mod optimeret håndtering af det affald, som skibene har med i land, hvor seneste tiltag er en beholder målrettet miljøaffald. Samtidig deltager Hanstholm Havn i et fælles projekt med andre nord- og vestjyske havne om håndtering af havaffald for bedre genanvendelse og øget bæredygtighed.


Lokalt initiativ: Beholdere til miljøaffald på Hanstholm Havn

Når skibene lægger til i Hanstholm Havn, bliver de rundt på kajerne mødt af en række containere, som gør det let at aflevere det ilandbragte affald.

Senest er en ny type beholder med gult låg blevet opstillet på kajerne til aflevering af miljøaffald defineret som produkter, der kan udgøre en miljørisiko; f.eks. elektriske apparater, batterier, maling og spraydåser.

Beholderne bliver brugt efter hensigten, og det er Hanstholm Havn meget glad for, da skibenes indsats er afgørende for bedst mulig affaldssortering lokalt. Jo bedre affaldshåndtering, jo renere havn. Og samtidig sikrer den rette sortering, at havnen bedst muligt kan håndtere og bortskaffe affaldet på en måde, som belaster miljøet mindst muligt.

 Affaldsbeholder-miljaffald

Beholder med gult låg til aflevering af miljøaffald fra skibene.

Nyt affaldsprojekt sætter fokus på genanvendelse af havaffald

Havene rummer desværre meget affald, som bl.a. havner i fiskernes net, hvorfra det kommer med ombord. Skibene har desuden pligt til at tage affaldet med i land, ligesom havnene har pligt til at modtage det.

Meget af det ilandbragte affald er dog ikke muligt at genanvende i dag, og derfor ender en stor mængde affald til forbrænding eller deponering. Et nyt affaldsprojekt har derfor som målsætning at arbejde mod en øget genanvendelse for en indsats, der er så bæredygtig som mulig.

Hanstholm Havn er glad for at være en del af projektet og deltager sammen med henholdsvis Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Skagen og Hirtshals Havn. Yderligere deltager Hjørring Kommune og brancheorganisationerne Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening.

Næste skridt er nu at få synliggjort affaldsproblemet i havene og få afklaret hvilke barrierer, der hindrer bedre genanvendelse. Samtidig vil projektet arbejde for at få partnere med, som besidder den rette viden om, hvordan det er muligt at højne genanvendelsen.

Læs mere om affaldsprojektet her