Information til fødevarevirksomheder m.fl. på Hanstholm Havn: Varslingsliste i tilfælde af vandforurening


Skulle uheldet være ude, og der sker forurening af vandet på havnen, er det vigtigt, at Thisted Vand hurtigt kan komme i kontakt med de berørte virksomheder.

De virksomheder der ønsker at få besked straks, bedes derfor informere Thisted Vand om deres kontaktoplysninger, så de kan blive noteret på Thisted Vands varslingsliste.


Kontakt Anita Kock Laursen, projektmedarbejder v. Thisted Vand

Mail: AKL@thistedvand.dk / telefon: + 45 20 35 55 60


Ved spørgsmål til havnen, kontakt da venligst Peter Nymann, Teknisk chef

Mail: pny@portofhanstholm.dk / telefon: +45 41 67 69 14