PRESSEMEDDELELSE
Hanstholm Havn
Hanstholm, lørdag den 6. juli 2019

Hanstholm Havn:
Søsætning af nye projekter skal realisere havnens vision

Hanstholm Havn har på et borgermøde i dag præsenteret en række projekter, der sammen med havneudvidelsen har til formål at realisere havnens vision om at blive Europas førende konsumfiskerihavn. Havneudvidelsen forventes at kunne indvies minimum et halvt år før planlagt, og i dag blev første spadestik taget til nye køleauktionsfaciliteter og projektidé om opførelse af et nyt beddingsanlæg for styrkede serviceforhold fremlagt.

Lørdag den 6. juli inviterede Hanstholm Havn til borgermøde på Hotel Hanstholm. Rigtig mange mødte op for at høre om havneudvidelsen og øvrige projekter, og endnu flere stødte til, da entreprenør Per Aarsleff A/S åbnede dørene til den ellers lukkede byggeplads for at fejre det fremadskridende arbejde med et rejsegilde.

Fejring af udvidelse og ny tidsplan
Interesserede fik lørdag en særlig mulighed for at komme tæt på havneudvidelsen, da Per Aarsleff A/S sammen med en lang række lokale underleverandører viste rundt og fortalte om det store anlægsprojekt. Et af tilløbsstykkerne var det enorme molehoved til den nye vestmole, der blev monteret tirsdag den 25. juni.

Samtidig er udvidelsesprojektet nået så langt, at Per Aarsleff A/S netop har opdateret tidsplanen for aflevering af projektet markant før planlagt. I den oprindelige tidsplan skulle projektet være færdigt ultimo 2020, men nu er afleveringsdatoen flyttet til foråret 2020, hvilket Hanstholm Havn ser frem til med stor begejstring:

- Med den justerede tidsplan kan vi se frem til endt havneudvidelse minimum et halvt år før tid. Efter installationen af det imponerende molehoved er det sidste 'svære søm' slået i – et fascinerede stykke arbejde, som har gjort det ekstra interessant at besøge Aarsleffs byggeplads, hvor vi med glæde kunne konstatere, at rigtig mange kiggede forbi, siger formand hos Hanstholm Havn, Martin Vestergaard.

Første spadestik til køleauktionsprojekt
Havneudvidelsen har til formål at fremtidssikre Hanstholm Havn med blandt andet bedre besejlingsforhold og øget vanddybde, så havnen langt bedre kan betjene de stadig større skibe, der med den opdaterede projektplan kan se frem til at besejle »Hanstholm Havn version 2.0« allerede fra starten af 2020.

Samtidig er der med en generelt stigende mængde fisk også behov for at udvide og optimere havnens køleauktionsfaciliteter. Hanstholm Havns bestyrelse traf i november 2018 beslutning om projektet, der har til formål at forbinde to af eksisterende auktionshaller samt tilføre en ny hal og fem logistiksluser for optimeret logistik. Lørdag klokken 11.30 blev første spadestik til de nye køleauktionsfaciliteter taget af Martin Vestergaard og Thisted-borgmester Ulla Vestergaard, henholdsvis formand og næstformand i Hanstholm Havns bestyrelse.

Nyt beddingsanlæg til Hanstholm Havn
De nye køleauktionsfaciliteter og havneudvidelsen står ikke alene om at bidrage til optimering af havnen. Hanstholm Havn arbejder sideløbende med udvikling af et projekt for etablering af et nyt beddingsanlæg, som har til formål at skabe bedre serviceforhold for store skibe:

- Havneudvidelsen er den centrale ramme for udviklingen af Hanstholm Havn, men det er vigtigt, at vi har øje for hele værdikæden på havnen for at skabe den mest fremtidssikrede havn. Nye køleauktionsfaciliteter og et muligt nyt beddingsanlæg er derfor vigtige elementer for at kunne fastholde Hanstholm Havns kurs mod at blive Europas førende konsumfiskerihavn, lyder det fra havnens bestyrelsesformand, Martin Vestergaard.

Erhvervsudvikling og udlejning af arealer
Hanstholm Havn har allerede i efteråret 2018 indgået aftaler om udleje på en tredjedel af det store baglandsareal, der med havneudvidelsen tilfører ekstra plads til virksomhedsetablering. Producent af fiskemel og -olie FF Skagen har sat sig på 44.000 kvadratmeter, og trawlproducent og -reparatør, Egersund Danmark, har indgået lejeaftale med havnen om 4.000 kvadratmeter.

Hanstholm Havn arbejder aktivt på at tiltrække nye virksomheder til etablering på det nye areal, som fremadrettet kan bidrage til havnens fortsatte vækst og konkurrencedygtighed:

- Vi er i dialog med både danske og internationale aktører om udlejning af det nye baglandsareal og perspektiver for etablering af nye industrier på området – herunder i relation til både forarbejdning af fisk og import og eksport af gods. Vores fokus er helt overordnet at tydeliggøre Hanstholm Havns rolle på det europæiske havnekort, siger havnedirektør Niels Clemensen og uddyber:

- Det primære formål er at udvikle havnens business-case mest optimalt, hvilket naturligvis målretter sig fiskeriet, men også akvakultur, transport, service og energi, hvor vi i forhold til sidstnævnte netop har præsenteret et samarbejde med Thy-Mors Energi om udvikling af et vedvarende energiprojekt vest for havnen med en vision om at gøre Hanstholm Havn CO2-neutral.

Spadestik-koeleauktion

Første spadestik til havnens nye køleauktionsfaciliteter blev taget af Martin Vestergaard og Thisted-borgmester Ulla Vestergaard, henholdsvis formand og næstformand i Hanstholm Havns bestyrelse.

Aaben-byggeplads-juli-2019

Interesserede fik lørdag en særlig mulighed for at komme tæt på havneudvidelsen, da Per Aarsleff A/S inviterede til åben byggeplads.


For yderligere information, kontakt venligst: