Hanstholm Havn,
Hanstholm den 13. august 2019

Hanstholm Havn har indgået 10-årig koncessionsaftale med Nordic Marine Oil A/S vedrørende drift af tankanlæg

Per 1. november træder en 10-årig koncessionsaftale vedrørende Hanstholm Havns tankanlæg i kraft, når olieforsyningsselskabet Nordic Marine Oil A/S overtager drift og vedligehold af tankanlægget, der lagrer gasolie til forsyning af fartøjer i havnen.

Hanstholm Havn sendte primo 2019 drift og vedligehold af havnens tankanlæg i udbud. Denne udbudsproces er nu tilendebragt, og Hanstholm Havn har netop indgået en 10-årig koncessionsaftale med selskabet Nordic Marine Oil A/S.

Den indgåede aftale træder i kraft per 1. november i år, hvormed Nordic Marine Oil A/S overtager drift og vedligehold af tankanlægget samt varetagelse af handel med olie på havnen. Øvrige aktører har dog fortsat mulighed for at sælge olie fra eller på havnen, dog uden adgang til tankanlægget.

Hanstholm Havn, der fortsat ejer tankanlægget, ser frem til samarbejdet med Nordic Marine Oil A/S:

- Efter en veloverstået udbudsproces ser vi hos Hanstholm Havn frem til samarbejdet med Nordic Marine Oil A/S, der igennem en årrække har været lokal olieleverandør på havnen – og derfor besidder et stort kendskab til Hanstholm Havn og en bred skare af de fartøjer, der anløber havnen, siger havnedirektør Niels Clemensen.

Nordic Marine Oil A/S er ligeledes forventningsfulde i forhold til samarbejdet og glæder sig til fortsat servicering af fartøjer i havnen, hvor den igangværende havneudvidelse ventes at tilføre ekstra aktivitet:

- Nordic Marine Oil A/S har været leverandør af olie til fiskeriet på Hanstholm Havn gennem de sidste mange år, og vi glæder os til fortsat at servicere fiskeriet i fremtiden samt at bidrage til den øgede aktivitet, når havneudvidelsen står færdig, fortæller direktør ved Nordic Marine Oil A/S, Steen Møller, og fortsætter:

- Som en af de største fiskerihavne i Danmark er Hanstholm et prioriteret område i vores forretningsudvikling, og vi ser frem til et gensidigt godt samarbejde med Hanstholm Havn.

Tankanlægget på Hanstholm Havn er beliggende på Chr. Schrøders Gade 2A og har tidligere været benyttet i fællesskab af flere olieselskaber, der har forsynet fartøjerne på havnen med gasolie. De senere år har Hanstholm Havn dog selv varetaget den daglige tekniske drift af anlægget.

Koncessionsaftalen mellem Hanstholm Havn og Nordic Marine Oil A/S træder i kraft per 1. november 2019 og løber i ti år frem til den 1. november 2029.

Tanklager

Tankanlægget på Hanstholm Havn