Maritim Leder hos Hanstholm Havn
- en nøglerolle hos Danmarks førende konsumfiskerihavn

Som Maritim Leder hos Hanstholm Havn får du en nøglerolle i at understøtte havnens vækst og det medfølgende voksende aktivitetsniveau. Du er samtidig en dygtig leder, der kan sætte retningen for afdelingen og højne serviceniveauet for kunderne.

Som leder for den maritime afdeling vil du stå i spidsen på et stærk hold med 8 medarbejdere. Du vil stå for en solid drift af afdelingens opgaver samtidig med, at du forstår at udvikle afdelingen og dens medarbejdere – bla. igennem synlig ledelse, digitalisering og optimering af processer.

Du vil givetvis selv være på vagtplanen og indgå som ressource i Hanstholm Havns lodseri. Således får du ansvaret fra strategi til eksekvering.

Med reference til havnedirektøren vil du indgå i ledergruppen og varestå den daglig ledelse af Hanstholm Havns maritime afdeling og servicegård – sidstnævnte i samarbejde med den tekniske chef for en periode, indtil de store igangværende anlægsprojekter er vel overståede.

Det vil være dit ansvar at sikre en effektiv havn, der til enhver tid overholder ordensregler og forretningsbetingelser. Du vil stå for håndtering af havnens katastrofeplan og beredskabsplaner i tæt samarbejde med relevante myndigheder.

Af arbejdsområder kan nævnes:

 • Daglig kontakt til brugere og interessenter på havnen
 • Sikring af en effektiv og smidig afvikling af besejling i havnen
 • Samarbejde med Hanstholm Havns forretningsudvikler om at tiltrække nye kunder til havnen
 • Vagtplanlægning og indgå som en del af denne
 • Månedlig indrapportering af grundlag for lønberegning for maritim afdeling til administrationen
 • Planlægning af serviceopgaver for ansatte i servicegården i samarbejde med den tekniske chef
 • Budgetplanlægning, ferieplanlægning og lønindberetning
 • Kontakt til myndigheder: Søfartsstyrelsen, politi, beredskabet, Søredningstjenesten, Thisted kommune etc.
 • Deltagelse i markedsføring af havnen
 • Sikre at den til enhver til gældende lovgivning overholdes, herunder ISPS reglerne i forhold til trafik-, bygge-, og boligstyrelsen
 • Sikre at der indhentes oplysninger til beregning af skibs- og vareafgifter
 • Sikre drift og vedligeholdelse af Hanstholm Havns pejle- og lodsbåd "Inge"

Din baggrund er indenfor søfart eller havnedrift kombineret med ledelseserfaring. Dertil vil erfaring/viden om fiskeri være en fordel. Ideelle set har du bevist dig som leder, hvor du har haft ansvar for at sikre en stabil og effektiv drift af din afdeling.

Du forventes at være administrativ stærk med flair for IT, digitalisering og herigennem erfaring med effektivisering af arbejdsprocesser

Du har relevant uddannelse som skibsfører, kystskipper, dual-skibsofficer eller lignende uddannelse indenfor det maritime. Du forventes desuden at have holdt dig opdateret gennem efteruddannelse, kurser etc.

Det er forventeligt, at du i dag arbejder i en lignende relevant stilling – evt. som havneassistent.

Som person er du god til at kommunikere både internt og eksternt. Du er god til at skabe relationer, opbygge tillid og sikre gode samarbejder. Samtidig forventes det, at du er med til at modtage kunder, der anløber havnen og sikrer, at kunderne oplever et højt serviceniveau.

Det er vigtigt, at du har ledelseserfaring og er en naturlig leder, der kan sætte retning og skabe følgeskab.

Arbejdssted: Hanstholm

Vil du vide mere om virksomheden eller stillingen, er du velkommen til at kontakte Unique Human Capital, Director Karsten Romby på M: +45 21 77 23 44. Alle henvendelser behandles fortroligt og med diskretion.