Opdatering på havneudvidelsen:
Godt vejr og fremadskridende arbejde hen over sommeren 2019

Et kig ud over havnen tegner et tydeligt billede af, at udvidelsen af Hanstholm Havn nu er nået så langt, at den nye havn i store træk synes opbygget. Sommervejret har skabt gode arbejdsforhold, og mange materialeleverancer er sejlet i havn. Med et højt aktivitetsniveau på byggepladsen er Per Aarsleff A/S og deres underleverandører derfor nået langt med det store udvidelsesarbejde i sommersæsonen 2019.

Vestmole nærmer sig lukning: Molehovedet står på sin rette position og er over sommeren blevet fyldt med ral. Samtidig når molebyggeriet nu næsten molehovedet, hvor kun et mindre stykke vand adskiller de to ender oven vande. Det sidste gab vil blive fyldt over de kommende uger, hvorefter såkaldte 'Japanesse-blokke', der er store betonklodser med gennemgående huller, samt store bølgebrydere – cubipods – á 30 og 33 tons blive lagt ud omkring molehoved ved hjælp af en kran placeret på molehovedet. Placeringen af de specialfremstillede betonelementer er et stort og nøjagtigt puslespilsarbejde.

Sandfangermole på vestmolen: Over de kommende uger vil vestmolen få en lille 'arm' bygget på mod vest. Denne 'arm' betegnes en sandfangermole og har til formål at styre, hvor sandet lægger sig, og på den måde begrænse antallet af sandoprensninger i havnens sejlrende. Molen bliver 60 meter lang, men vil ligge under vand og derfor ikke være synlig. Til opbygningen er det nødvendigt at benytte et specialfartøj til håndtering af de store byggeklodser, og derfor er offshore-skibet »HEIMDAL R« sat på opgaven.

Østområde: Bagland, mole og kaj: Kigger vi mod øst, er indpumpningen af sand på det store baglandsareal nu afsluttet, efter 200.000 yderligere kubikmeter er pumpet ind i juli måned – til en samlet mængde på 580.000 kubikmeter. Derudover arbejdes der i øjeblikket på støbning af en L-væg i beton på indersiden af østmolen mod det nye baglandsareal. På den nye kajstrækning er spunsen færdiginstalleret, og der vil henover efteråret blive arbejdet på færdiggørelse af kaj og bagland.

Nedbrydning mod øst og vest: Der vil over det kommende stykke tid være stor aktivitet med nedbrydning af en række caissoner, der er en betegnelse for de gamle sænkekasser støbt i beton under havnebyggeriet i 1960'erne. Nedbrydningsarbejdet tæller blandt andet de yderste tre caissoner på den gamle vestmole samt flere caissoner på østre tværmole og på det inderste af den gamle østmole for etablering af færdig åbning mod det nye havnebassin.

Uddybning for øget vanddybde: Parallelt med nedbrydningsarbejde vil der over de kommende uger også ske uddybning i vandområder. Det gælder dels i det nye havnebassin mod øst, hvor dybden bliver 10 meter – og samtidig forberedt til 11 meter – og dels i den eksisterende forhavn, hvor dybden vil være på minimum 10,5 meter.

Betonproduktion lakker mod enden: Til vestmolen anvendes både granitsten og cubipods støbt i henholdsvis 15, 22, 30 og 33 ton. Dertil kommer en stor mængde af to forskellige slags betonklodser til opbygning af sandfangermolen samt til forstærkning omkring molehovedet. Al produktion foregår på Aarsleffs elementfabrik i Polen, Aarlseff BIZ, og er nu næsten tilendebragt.

 

Vestmole-og-molehoved

Kun et lille gab er tilbage mellem vestmolen og molehovedet

Molehoved opfyldning02

Det store molehoved er fyldt med ral

Betonblokke---tvrmole

Store betonblokke leveret, stablet og klar til brug

Uddybning---Hanstholm-Havn

Uddybning i forhavnen