Kystdirektoratet renoverer blivende del af den gamle østmole

Hanstholm Havns gamle ydermoler er ejet af Kystdirektoratet, som netop har igangsat en renovering af det resterende stykke af havnens gamle østmole, som den nye stenkastningsmole er forbundet til.

Renoveringen omfatter molehovedet inklusiv det røde fyr og vil forløbe fra nu og henover efteråret.

Arbejdet udføres af MT Højgaard.