Flytning af bøje

Aarsleff er i færd med nedrivning af yderste del af den gamle vestre ydremole.

Dette arbejde har medført, at man har været nødsaget til at flytte den mellemste af de 3 grønne bøjer nærmere det nye molehovede; 20 meter længere mod vest.