Store vindmøllekomponenter kræver godt vejr og god koordinering

For få uger siden gjaldt det udskibning af en stor nacelle fra en Siemens-mølle fra Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, og tirsdag morgen anløb specialskibet ROTRA MARE med dele til en ny Siemens-testmølle.

Anløbet er det første ud af en række med store vindmøllekomponenter, som vil finde sted i Hanstholm Havn over den kommende tid, og som alle kræver godt vejr.

Ombord var møllens nacelle og fem tårnkomponenter, og over de kommende uger venter de tilhørende vinger samt komponenter til en ny Vestas-testmølle og en række krandele – alt sammen til testcenteret i Østerild.

Koordinering og håb for godt vejr
De to nye testmøller bliver de til dato største i testcenteret. Store mølledele vil derfor ikke være et sjældent syn på havnen, når de forskellige leverancer ankommer henover det resterende efterår og i løbet af december måned.

Stille vejrforhold er en nødvendighed, når de store skibe skal i land. På havnen krydser man derfor fingre for godt vejr året ud. Samtidig er det vigtigt, at anløbene bliver nøje planlagt, da Hanstholm Havns kajkapacitet er præget af den igangværende havneudvidelse.

ROTRA-MARE-oktober-2019

Specialskibet ROTRA MARE anløb i går, tirsdag den 29. oktober, med nacelle og tårnsektioner til en ny Siemens-testmølle

ROTRA-MARE-oktober-2019xx

ROTRA MARE sejlede her til morgen, onsdag morgen den 30. oktober, ud af Hanstholm Havn efter losning af de store vindmøllekomponenter

 

Sidstnævnte artikel oplyser blandt andet, at 20 møller identisk med den nye Siemens-testmølle i en havmøllepark vil kunne producere strøm nok til at dække årsforbruget i en by på størrelse med Liverpool.