Håndtering af fiskeredskaber på trailerpladsen

Fiskeredskaber kan blive henlagt på trailerpladsen (ved Kai Lindbergs Gade nr. 200) efter aftale med havnevagten i op til 14 dage i de afmærkede båse 1-8. De første 14 dage er gebyrfrie.

  • Alt grej skal mærkes med navn og dato
  • Kasseret grej skal oplægges i de markerede områder mod vest
  • Alt grej udenfor disse markerede områder skal medbringes fra pladsen, da det ellers vil blive betragtet som affald
  • Havnens ansatte vil fjerne ikke-afmærket grej. Ved overskridelse af tidsgrænsen vil ejeren af det afmærkede grej blive informeret om, at det bliver fjernet for ejers risiko og regning.

Der er opstillet affaldscontainere til hhv. tovværk, plast og jernaffald, som skal benyttes i forbindelse med arbejde på redskaberne. Havnen opfordrer til, at brugere får ryddet op efter sig, så der er plads til alle.

Der henvises til vedlagte billede over pladsen.

Trailerplads-ved-Kai-Lindbergs-Gade-200

Havnen opfordrer til altid at kontakte havnevagten, hvis der er tvivl om dette reglement.