Første godshåndtering via kommende multiterminal

I dag, torsdag den 21. november, er fragtskibet »PEAK BORDEAUX« ankommet til Hanstholm Havn med store vindmøllekomponenter, som vil blive losset ved den såkaldte "arbejdshavn", der efter endt havneudvidelse har til formål at tjene som multiterminal.

Nyt havneareal til håndtering af gods

Når udvidelsen er færdig, er det planen, at den nuværende "arbejdshavn" på 30.000 kvadratmeter vest for havnens indsejling skal fungere som en slags multiterminal, hvorfra det vil være muligt at håndtere godsleverancer til og fra Hanstholm Havn.

I dag står arealet så over for sin første godsopgave forud for endt havneudvidelse. Det sker med anløb af fragtskibet »PEAK BORDEAUX«, der er sejlet hertil fra Esbjerg med to store møllekomponenter, som vil blive losset fra den kommende multiterminals 140 meter kaj.

Ombord er en stående tårnsektion på 28 meter samt en nacelle – begge dele til en ny Vestas-testmølle, som skal rejses i Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Stor BMS-kran sat til at løfte opgaven

Opgaven med at losse de kæmpestore mølledele fra skib til land løftes af en stor BMS bæltekran, der er blevet kørt hertil i mange mindre dele og følgende samlet på havnen. Herefter vil de store møllekomponenter blive fragtet videre til testcenteret i Østerild på store blokvogne.

Den enorme kran har en løftekapacitet på op til 1350 ton. Når arbejdet med at losse de store vindmøllekomponenter er klaret, vil den store BMS-kran atter blive skilt ad for derefter at blive fragtet videre til Østerild, hvor kranen skal bruges til at rejse den nye Vestas testmølle.

Mange møllekomponenter via Hanstholm Havn

Store vindmøllekomponenter er henover slutningen af 2019 ikke et sjældent syn på Hanstholm Havn, der skal tage imod komponenter til hele to nye møller til testcenteret i Østerild. De to møller er fra henholdsvis Vestas og Siemens og bliver de til dato største i testcenteret.

I oktober anløb specialskibet »ROTRA MARE« med nacelle og tårnkomponenter til den nye Siemens-testmølle, og med dagens leverance af de første elementer til den nye Vestas-testmølle venter nu møllens resterende tårnkomponenter samt vinger til begge møller.

Det er planen, at samtlige møllekomponenter vil ankomme inden årets udgang. Vejret er i den forbindelse en afgørende faktor, da fragt og håndtering af de store mølledele kræver stille vejrforhold.

Mlleskib-ved-multiterminal

Mlleskib-ved-multiterminal4