Køleauktionsbyggeri rejser sig med store byggeelementer

Udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter, der tilfører en ny hal og nye logistiksluser, er godt undervejs. Store elementer er ved at blive rejst, og arbejdet er nu nået så langt, at vægge til den nye auktionshal går på tværs af Auktionsgade, som siden projektets start har været spærret for gennemkørsel.

Byggeriet har til formål at styrke såvel kapacitet som logistik til håndtering af de store mængder fisk, der hver dag bliver håndteret via auktion, og som i fremtiden ventes at stige. Fiskeauktionen omsætter årligt mere end 40.000 tons konsumfisk – på enkelte dage helt op til 450 tons.

Beslutningen om en større køleauktion blev truffet af Hanstholm Havns bestyrelse i 2018, og i sommeren 2019 blev første spadestik til udbygningen taget af hhv. bestyrelsens formand og næstformand, Martin Vestergaard og Ulla Vestergaard.

Byggeri-kleauktion

Byggeriet set fra den nordlige ende af Auktionsgade, som nu er lukket på tværs.

Kleauktionsprojekt visualisering

Sådan kommer de færdige køleauktionsfaciliteter til at se ud - med en ny hal, der forbinder eksisterende hal 1 og 4 samt fem nye logistiksluser.

Spadestik-koeleauktion

Første spadestik til projektet blev taget lørdag den 6. juli af hhv. formand og og næstformand i havnens bestyrelse, Martin Vestergaard og Ulla Vestergaard.