Tegningsmateriale: Oversigt over tilbygningen til havnens køleauktionsfaciliteter

Køleauktionsprojektet har til formål at styrke såvel kapacitet som logistik til håndtering af de store mængder fisk, som går via fiskeauktionen.

Klik her for at downloade en oversigtstegning over, hvordan tilføjelserne til havnens køleauktionsfaciliteter ser ud fra oven

Den nye hal ventes klar til ibrugtagning i foråret 2020, mens det samlede projekt ventes færdigt ultimo 2020.