Stillingsopslag: Controller til Hanstholm Havn

Som controller kommer du til at arbejde med både økonomistyring og budgetopfølgning på projektøkonomi, likviditetsbudgettering, implementering af nye og mere tidssvarende systemer samt de almindelige dagligdagsopgaver; herunder bl.a. momsafregning samt afregning af strøm til havnens kunder og brugere.


Stillingen
Hovedopgaverne for vores kommende controller er økonomisk opfølgning på anlægsprojekter samt udarbejdelse af forskellige scenarier vedr. anlægsøkonomi, likviditetsstyring og finansieringsmuligheder. Sideløbende hermed er det vigtigt, at controlleren kan have fingeren på pulsen ifm. den daglige drift i Hanstholm Havns økonomifunktion.

Stillingen som controller skaber rig mulighed for at påvirke og præge udviklingen af Hanstholm Havns forretning. Det forventes derfor, at vores nye controller vil bidrage og inspirere til udvikling af havnekontorets eksisterende løsninger og systemer – med afsæt i Hanstholms Havns nuværende og fremtidige forretningsmuligheder.

Stillingen refererer til Hanstholm Havns administrationschef, som vores kommende controller vil have et aktivt og tæt samarbejde med.

Kompetenceprofil
Som person er du analytisk, omkostningsbevidst, har stærke kommunikationsevner og personlig gennemslagskraft. Du motiveres af at arbejde med analyser og tal, og er i det hele taget i stand til at omsætte idéer til konkrete løsninger. Du er resultatorienteret og arbejder struktureret, effektivt og selvmotiverende.

Du forstår at afstemme vigtigheden af analyser, konsekvensberegninger, dokumentation og dataindsamling i en kommunikationsform, som er enkel og forståelig. Du kan derfor både skabe og formidle et solidt beslutningsgrundlag for såvel ledelsen, som Hanstholm Havns eksterne samarbejdspartnere.

Du er god til at have mange bolde i luften og kan koordinere mange sideløbende projekter uden at miste fokus på den enkelte opgave.

Din erfaring kan være opnået i revisionsbranchen, i en controlling-funktion, inden for bygge- og anlægsbranchen eller i en lignende stilling.

Det forventes desuden, at du kan nikke genkendende til følgende:
• Serviceminded og naturlig imødekommenhed
• Evne til at have mange bolde i luften
• Stærk i engelsk (og evt. tysk) i skrift og tale
• Naturlig flair for IT
• Erfaring med Office-pakken; herunder særligt Excel
• Erfaring med Dynamics NAV
• Gerne erfaring fra politisk styrede organisationer
• Relevant videregående uddannelse på HA/HD niveau
• Gerne juridisk baggrund eller flair herfor
• Minimum 5 års erhvervserfaring fra en lignende stilling

Ansøgning m.v.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos: Martin Bjerre, administrationschef hos Hanstholm Havn, på telefon: 614 25 614 eller mail: mb@portofhanstholm.dk
Samtaler afholdes løbende, og stillingen vil derfor blive besat, når den rette kandidat er fundet.
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning og CV sendes til: mb@portofhanstholm.dk


Hanstholm Havn
Hanstholm Havn er Danmarks førende havn inden for spisefisk – betegnet konsumfisk, og i forbindelse med den igangværende havneudvidelse er målet at blive Europas førende konsumfiskerihavn.

Virksomhederne på havnen genererer en omsætning på godt 2,6 mia. kr., og havnen skaber – direkte eller indirekte – omkring 2300 jobs.
Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, som er ejet af Thisted Kommune og underlagt havneloven. Det betyder, at havnen er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen, mens havnens ledelse varetages af havnebestyrelsen.

Grundet store landinger af fisk ligger der på og omkring Hanstholm Havn en stor kreds af opkøbere og eksportører. I baglandet ligger derfor en række fiskeforædlingsvirksomheder, ligesom forskellige servicevirksomheder er placeret på og omkring havnen for at kunne servicere fiskeflåden.


På havnen er således alt fra fiskesortering, fiskeauktion, samlecentraler, forarbejdnings- og eksportvirksomheder til gods og transport, kølehuse og frysehus samt servicevirksomheder inden for bl.a. elektronik, smedje samt flydedok og trawl.

Hanstholm Havn er en markant vækstdriver i Thisted Kommune – og i hele Nordvestjylland. Havnen drives professionelt med fokus på vækst gennem bl.a. udvidelsesplaner. Der er klarhed over de interne forretningsgange, ansvarsfordelingen og de strategiske indsatsområder. Ligeledes er der planer for, hvordan havnen kan udnytte de positive tendenser på markedet for at understøtte den strategiske vækst.